Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Çocuk Edebiyatında Sorun Odaklı Yaklaşım

Çocuk ve Medeniyet Dergisi, cilt.3, ss.29-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÇOCUK KARAKTERLER

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.49-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahıska, göç ve eğitim

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD, cilt.6, ss.240-257, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fakir Baykurt’un Masallarında Değer Eğitimi ve Masalların Türkçe Eğitimine Katkısı

ULUSLARARASI TEKE DERGİSİ, cilt.7, ss.1104-1125, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çizgi filmler ne anlatır?

Hece Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, ss.542-552, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Ahiskan, Migration and Education

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.6, ss.240-257, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Ortaokul ders kitaplarındaki kurgusal metinlerden hareketle değerler analizi: Türkiye ve Kazakistan Örneği

Uluslararası TÜrkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.6, ss.2694-2710, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi çocuk kitaplarında ileti problemi: Leyla Fonten’den öyküler serisi

Ekev Akademi Dergisi, ss.241-262, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.837-853, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı Üzerine

Çocuk ve Medeniyet Dergisi, cilt.1, ss.173-181, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersine İlişkin Düşünceleri Üzerine Olgubilimsel Bir Araştırma

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.33-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurgusal Nitelikli Çocuk Kitapları ve Karakter Eğitimi

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.4, ss.311-325, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurgusal Nitelikli Çocuk Kitaplarında Ayı Karakteri

. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.5, ss.801-817, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının pedagojik formasyon eğitimi programında yer alan özel öğretim yöntemleri dersinin niteliğine ilişkin görüşleri

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, ss.2497-2508, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebiyat ve Çocuk EdebiyatıKavramlarına İlişkin Algıları

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, ss.95-105, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Phenomenological Study on Turkish Language Teachers' Views on Characters in Children's Books

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.194-201, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Metaphoric Case: Thoughts of Pre-Service Turkish Teachers Related to Literary Qualified Children’s Books

International Education Studies, cilt.9, ss.236-244, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçem çocuk dergisi ve kimlik inşası

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, ss.1175-1190, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazakistanlıların Karşılaştıkları Sorunlar

Türklük Bilimi Araştırmaları, cilt.37, ss.257-275, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyin Fırtınası Tekniğinin Türk Soylu Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.179-187, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A descriptive overview on expressional mistakes made by Turkic students in speaking Turkish: Kazakh case

Educational Research and Reviews, cilt.10, ss.2814-2820, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Kazakistan da Okutulan Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.184-203, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

100 Temel Eser Listesi ve Bu Listenin Etkileri

Türk Dili Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, cilt.107, ss.725-735, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fatih Erdoğan ın Eserlerinde Yardımseverlik Değeri

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.34-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi Becerilerinin Sosyokültürel Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Erzincan Örneği

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.7, ss.1251-1266, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Erzincan Örneği

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.167-178, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzincan Türkülerinde Gurbet Teması

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.389-400, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe I Yazılı Anlatım Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin (TÜYATÖ) Geliştirilmesi

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.108-126, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dede Korkut Hikâyelerinde Sosyal Hayat

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.193-211, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuk Edebiyatında Sorun Odaklılık: Engellilik Algısı

5. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 October 2018

Çocuk kitapları ve şiddet

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 May 2018

Fakir Baykurt un Masallarında Değer Eğitimi

IV. Uluslararsı Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 October 2017, ss.41-52

Ahıska Türklerinin Eğitim Sorunlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 May 2017

Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarında Öğretmen ve İdareci Karakterlerin Sunuluş Biçimi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 September 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin TürkçeKonuşma Yeterliklerine İlişkin Düşünceleri

III. INTERNATIONAL CONGRESS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE ICOTFL, Tirane, Arnavutluk, 19 - 21 May 2017

Çizgi Filmlerde “Kardeşlik” İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 May 2017

Ahıska Türklerinin Eğitim Sorunlarının Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 May 2017, cilt.2, no.2, ss.11

Toplumsal Cinsiyete İlişkin İletiler Açısından Rafadan Tayfa Çizgi Filmi

III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 October 2016, ss.282-294

Rıfkı Kaymaz ın Çocuklara Yönelik Yazınsal Nitelikli Eserlerinde Eğitsel Değerler

I. Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.2, ss.569-576

Armıdanlı Mintzuri nin Hikayelerinde Yukarı Fırat Havzasının İstanbul Yolu Kültürü

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.1, ss.489-496

İdealize Karakter Bağlamında Elif Şafak ın Sakız Sardunya sı

II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 October 2015, ss.145-152

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı Kavramlarına İlişkin Algıları

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 October 2015, cilt.17, ss.95-105

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı Kavramlarına İlişkin Algıları

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 October 2015, cilt.17, ss.95-105

Bestami Yazgan’ın eserlerinde dinî değerler

I. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 24 - 25 October 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Okuma Eğitimi

Okuma Becerisinin Geliştirilmesi, Oğuzhan Sevim, Yusuf Söylemez, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.125-148, 2018

Türk Dili-I El Kitabı

Dil ve Kültür, Osman Gündüz, Osman Mert, Editör, Grafiker yayınları, ss.37-49, 2017

Türk Dili I El Kitabı

Sözcük Grupları, Osman GÜNDÜZ, Osman MERT, Editör, Grafiker Yayınevi, Ankara, ss.59-78, 2017

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.-, 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.-, 2018