Çocuk Kitaplarında Eğitimle İlgili Meslekler


Yılmaz O., Serttaş Z., Ünal A.

12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı , İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.74

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.74
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Çocuk Kitaplarında Eğitimle İlgili Meslekler Oğuzhan YILMAZ, Zeliha SERTTAŞ, Aycan ÜNAL Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Çocuk edebiyatı estetik anlamda çocukları geliştirmenin ve okuma zevki edindirmenin yanında çocukları hayata hazırlama işlevine de sahiptir. Bu açıdan çocuk kitaplarındaki mesleklerin sunuluş biçimi çocukların daha sonraki süreçte bu mesleklerle ilgili algılarını ve gelecekte verecekleri kararlarını etkileyeceği düşünülmektedir. Bu temel düşünce ekseninde çalışmada çocuk kitaplarındaki eğitim alanındaki mesleklerin sunuluş biçimleri ve ortaokul öğrencilerinin bu mesleklere ilişkin düşünceleri irdelenmiştir. Doküman analizi deseniyle yapılan çalışmada veriler iki aşamada toplanmıştır. Öncelikle araştırmanın amacı doğrultusunda yayınevlerinin internet adreslerindeki kitap tanıtım katalogları incelenmiş, araştırmanın amacına hizmet edebileceği düşünülen eserler temin edilmiştir. İkinci olarak ise ortaokul öğrencilerinin eğitimle ilgili mesleklere ilişkin duygu ve düşüncelerini belirlemek için onlarla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler ilkin betimsel analize sonrasında ise içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sırasında eserlerdeki eğitim alanındaki meslekler; bu meslekleri yapan karakterlerin cinsiyet durumları, fiziksel görünümleri, duygu ve davranışları analiz birimi olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda eğitimle ilgili mesleklerin sunumunda cinsiyet ve fiziksel görünüm açısından birtakım kalıplamalar yapıldığı, öğretmen ve idareci karakterlerin olumlu duygu ve davranışları ile olumsuz duygu davranışlarının hemen hemen birbirine eşit olduğu, öğrencilerin ise eğitim alanındaki mesleklere ilişkin düşüncelerinin kitaplardakinden yer yer farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

Şimşek T. (Ed.) (2011). Çocuk ve Edebiyat. Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı. Grafiker Yayınları. Ankara. Türkyılmaz M. (2012). Aytül Akal’ın Romanlarında Öğretmen. V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu. 329-334. Uludağ, M. E. (2008). 1923-1950 Dönemi Çocuk Romanlarında Sevgi ve Korku Motiflerinin Çocuk Eğitimine Etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. Yılmaz, O. Ve Yakar, Y. M. (2017). Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarında Öğretmen ve İdareci Karakterlerin Sunuluş Biçimi.