Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MATEMATİK SEFERBERLİĞİ İÇİN DERS İMECESİ İŞLEVSEL BİR ARAÇ OLABİLİR Mİ?

X International Eurasian Educational Research Congress , Ankara, Turkey, 8 June - 11 July 2023, pp.929-930

Matematiksel Soyutlama Temalı Lisansüstü Tezlere Yönelik Betimsel İçerik Analizi

4th International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 18 - 21 May 2023, pp.311-312

Ortaokul Öğrencilerinin Yeni Nesil Sorulara İlişkin Metaforik Algıları

4th International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 18 - 21 May 2023, pp.404-405

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Scratch Deneyimleri

3. ULUSLARARASI BİLİM, EĞİTİM, SANAT ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU, Turkey, 23 September 2022

Gerçekçi Matematik Eğitimine İlişkin Makalelerden Yansımalar

3. ULUSLARARASI BİLİM, EĞİTİM, SANAT ve TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU, Turkey, 23 September 2022

İlköğretim Matematik Öğretmen Adayları ile Van Hiele Geometri Anlama Düzeyleri Üzerine Paylaşımlar

5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 October 2021

İlköğretim Matematik Eğitimi Alanında Lisansüstü Araştırmaların İncelenmesi

5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 October 2021

Uzaktan Ders İmecesi Deneyiminden Yansımalar

5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 October 2021, pp.455-456

Öğretmen adaylarinin öğretmen ve öğrenci rolleriyle gerçekleştirdikleri ders imecesi

VIth International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 June 2019

Ders İmecesi ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, Çeşme, Turkey, 26 September 2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarıyla Matematik Üzerine

ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, 11 April 2018

Matematiksel Problem Çözme ile ilgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 April 2018, pp.391-392

Cebirsel ifade geometrik şekil ve geometrik yer ilişkisi

X1.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminde Öğretmen Deneyimleri: Kurs Sonrası Durum

1. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.1

Reflections of Problem Solving Environment Based on Group Work: Example of Fibonacci Problem

New Trends on Global Education Conference, Cyprus (Kktc), 24 - 26 September 2012, pp.208

Reflectıons Of Problem Solvıng Envıronment Based On Group Work: Example Of Fıbonaccı Problem.

GEC 2012 - New Trends on Global Education Conference, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 26 September 2012, pp.1

Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Makaleler Hakkındaki Görüşleri

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.1

Pre-Service Mathematics Teachers’ Perceptions’ Of Rectangular Prism By Models

III. International Congress of Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 May 2011, pp.23-27

Pre-Service Mathematics Teachers’ Perceptions’ Of Rectangular Prism By Models

III. International Congress of Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 May 2011, pp.23-27

Pre-Service Mathematics Teachers’ Perceptions’ Of Rectangular Prism By Models

III. International Congress of Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 May 2011, pp.23-27

Pre-Service Mathematics Teachers’ Perceptions’ Of Rectangular Prism By Models

III. International Congress of Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 May 2011, pp.23-27

Pre-Service Mathematics Teachers’ Perceptions’ Of Rectangular Prism By Models

III. International Congress of Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 08 May 2011, pp.23-27

Pre service Mathematics Teachers Perceptions of Rectangular Prism by Models

III. International Congress of Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2011

Student s perception of rectangular prism by models Oral Presentation

International Conference on New Trends in Education And Their İmplications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011

Student’s Perception Of Rectangular Prism By Models

International Conference on New Trends in Education And Their İmplications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.152

Students Perceptions of Rectangular Prism by Models

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011

The Examination of the Attitudes of Students Enrolled from the 3rd to 8th Year towards Mathematics

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, pp.1101-1119

The Examination of the Attitudes of Students Enrolled from the 3rd to 8th Year towards Mathematics

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, pp.1101-1119

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Sonsuzluk, Tanımsızlık Ve Belirsizlik Kavramları İle İlgili Görüşleri.

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, pp.1101-1119

İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Materyal Kullanımına İlişkin Tutumları

9. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.738-744

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Görüşleri

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.201

Serbest zaman okumaları ve matematik başarısı

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008, pp.269

Books & Book Chapters

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE DERS İMECESİ

in: ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ İÇİN STRATEJİLER, KAVRAMLAR VE METODOLOJİLER, Ayşegül Sağlam Arslan &,Meral Beşgen Ergişi, Editor, Eğiten Yayınevi, Ankara, pp.263-292, 2022

Engeller

in: Matematik Eğitiminde Teoriiler, BİNGÖLBALİ, E., ARSLAN, S.&ZEMBAT, İ.Ö., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.431-445, 2016

Metrics

Publication

53

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

7

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals