Matematik Okuryazarlığına İlişkin Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi


Creative Commons License

Kanbolat O. , Balta M. A.

SİNERJİ Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, no.1, ss.1-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: SİNERJİ Uluslararası Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-16

Özet

Matematik okuryazarlığı, bireyin gündelik yaşamda karşılaştığı durumları zihninde matematiksel olarak kodlaması, sahip olduğu matematiksel birikimleri kullanarak yorumlaması ve kritiğini yaparak hayatına yansıtması, süreçlerini ifade eder. Bu araştırmanın amacı matematik okuryazarlığı konusunda matematik eğitimi ile ilgili lisansüstü tezleri çeşitli boyutlarıyla incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen bu çalışmada doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye’de matematik eğitimi ile ilgili yayınlanmış 35 adet lisansüstü teze YÖKTEZ ortamından ulaşılmıştır. Çalışmada bazı tezlere ait kısa özetler araştırmacılar tarafından belirlenen kategorilere göre sınıflandırılarak açıklamalı kaynakça şeklinde sunulmuştur. Bunun yanı sıra tezler, tür, yıl, danışman unvanı, araştırma yaklaşımı, örneklem grubu ve yapıldığı üniversite, boyutlarına göre betimlenmiştir. Araştırma sonunda, en fazla çalışmanın araştırmacılarca oluşturulan 3. kategoride yer aldığı, yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden çok olduğu, 2019 yılındaki tez sayısının diğer yıllara göre daha çok olduğu, yürütmeden sorumlu danışmanlar için en fazla görülen unvanın ise profesörlük olduğu, en fazla nicel çalışmaların benimsendiği, en çok öğrencilerle çalışıldığı ve en fazla çalışmanın Balıkesir Üniversitesi’nde yapıldığı görülmüştür.