Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TURKEY'S FIRST FEMALE PRIME MINISTER,TANSU ÇİLLER AND 1991-1994 POLITICALACTIVITIES IN THE YEARS

11th INTERNATIONAL BASKENT CONGRESS ON SOCIAL, HUMANITIES, ADMINISTRATIVE, AND EDUCATIONAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 8 - 10 February 2024, pp.685-696

1973 Genel Seçimleri ve Erzincan

3. Uluslararası Azerbaycan Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 November 2022

II. Meşrutiyet Dönemi Kadının Toplumsal Yaşamdaki Değişimi

3. Uluslararası Azerbaycan Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 November 2022

Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi Kadın Hareketleri

3. Uluslararası Azerbaycan Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 26 - 28 November 2022

REFLECTION OF THE NATIONAL STRUGGLE PERIOD MIGRATION AND MIGRANT MOVEMENTS TO THE I. GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY

8TH İNTERNATİONAL İSTANBUL SCİENTİFİC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2022, pp.445-454

Turkism Movement On the Way to The Republic

Uluslararası Günce Araştırmalar Sempozyumu 2022 (UGAS'22) 21-22 Şubat, 2022 / Online, 21 - 22 February 2022, pp.18-19 Sustainable Development

TURKISH FOREIGN POLICY IN THE REPUBLIC PERIOD (1920-1938)

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD, New York, United States Of America, 12 - 13 February 2022, pp.103 Creative Commons License

THE FIRST PARTIALIZATION MOVEMENT IN THE PROCESS LEADING UP TO THE REPUBLIC:THE WOMEN'S PEOPLE'S PARTY

4. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS JANUARY 15-16, 2022, New York, United States Of America, 15 - 16 January 2022, pp.36-37 Sustainable Development

TURKISH-SOVIET RELATIONS FROM THE BOLSHEVIK REVOLUTIONARY TO 1938

4. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS JANUARY 15-16, 2022, New York, United States Of America, 15 January 2022, pp.25-26 Sustainable Development

Türkiye’de 1969 Yılında Yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılan Seçim Sistemi veSonuçlarının TBMM’ye Yansıması

5th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Turkey, 17 - 18 September 2020, pp.252-260

I. Dünya Harbi’nde Kafkas Cephesi’nde Tehcir ve Erzincan Ermeni Mezalimi

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019

SOSYAL BİLGİLER DEĞERLER EĞİTİMİNDE ATATÜRK’ÜN ROLÜ

2. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.237-243

“ Sosyal Bilgiler Değerler Eğitiminde Atatürk’ün Rolü”

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.237-248

Urfalı Son Devir Osmanlı Uleması

3. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 06 April 2018

Chester Demir Yolu Projesi

Uluslararası katılımlı bilim ve kültür sempozyumu, Batman, Turkey, 18 April 2012, vol.1, pp.1035-1045 Creative Commons License

Books & Book Chapters

The Establishment and Opposition of the Second Group Anatolia and Rumelia Defense of Law Society in the Process from the First Assembly to the Second Group

in: Turkish Nation's War of Independence: Turkish War of Independence, Ahmet Oğuz,Emine Aşçı, Editor, Aktif Yayınevi, İstanbul, pp.105-143, 2023 Creative Commons License

1965 Genel Seçimlerinde Kadın Milletvekilleri ve Meclis'teki Faaliyetleri

in: Sosyal Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Tarih, Turizm, Eğitim, Ekonomi, Siyaset ve İletişim, Girayalp Karakuş, Fatih Yakut, Nil Didem Şimşek, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.89-128, 2023

Erzincan Milletvekili Hüsamettin Atabeyli’nin Siyasi Hayatı

in: 21. Yüzyıl’da Sosyal Bilimlere Karşılaştırmalı Bir Bakış: Yöntemler ve Kuramlar, COŞGUN ÖGEYİK Muhlise ,UZUN Kutay ,ÜN Lütfullah, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.489-519, 2023

REFLECTION OF THE NATIONAL STRUGGLE PERIOD MIGRATION AND MIGRANT MOVEMENTS TO THE I. GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY

in: 8. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, ASSOC. PROF. DR. AYTEKIN ZEYNALOVA,ASST. PROF. DR. ÖVGÜ KALKAN KÜÇÜKSOLAK,TUBA FIRAT, Editor, BZT Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.445-455, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Kadınların Siyasi Faaliyetlerine Kısa Bir Bakış ve Cumhuriyetin İlk Kadın Siyasi Parti Girişimi

in: VERSATILE APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES IN THE 21st CENTURY: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH, Kılavuz Nuran,Ulum Ömer Gökhan, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.34-49, 2022 Creative Commons License

1965 Seçimleri

Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, 2007

Metrics

Publication

46

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals