Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Motorlu Taşıt Hurdaları

Standard (TSE ekonomik ve teknik dergi) , vol.47, no.549, pp.101-107, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Waste Production in Automotive Repair Shops, Environmental Effects and Prevention of Automotive Origin Waste

2nd International Symposium on Automotive Science and Technology, Ankara, Turkey, 8 - 09 September 2021, vol.1, no.1, pp.504-510 Sustainable Development

Köstence-Çernvada (Boğazköy) Railway and Varna-Ruscuk Railway”

International Symposium on Automotive Science and Technology, Ankara, Turkey, 8 - 10 October 2021, vol.2, pp.602-607

Motorlu Taşıtların Gürültü Kirliliğindeki Rolü ve Çözüm Önerileri

INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCES ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (IOCENS’21) , Gümüşhane, Turkey, 5 - 07 July 2021, vol.1, pp.107 Sustainable Development

Dizel Motorlarında Doğal Gaz Kullanımının Ekonomik Analizi

1st International Symposium On Automotive Science And Technology(ISASTECH2019), Ankara, Turkey, 5 September - 06 December 2019, vol.1, no.1, pp.533-537 Creative Commons License

Meslek Yüksekokullarının Teknolojik Yenilenmesinde AB Hibe Projelerinin Rolü ve Erzincan MYO Örneği

1. ULUSLARARASI TEKNOLOJİ BİLİMLERİ VE TASARIM SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018

Fındık Yağı Biyodizeli Üretimi, Yakıt Olarak Kullanımı, Performans ve Emisyon Karakteristikleri

14th International Combustion Symposium (INCOS2018), Karabük, Turkey, 25 - 27 April 2018, vol.1, no.80, pp.406-413

Temiz Üretimde Mesleki Teknik Eğitimin Önemi Ve Sektörlere Katkıları

Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu (MYT 2015), Bayburt, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.115-124

Üniversite Sanayi İşbirliği ve Üniversitede Girişimcilik Eğitimi

8. USİMP ULUSAL KONGRESİ, Konya, Turkey, 9 October - 10 January 2015

Üniversite Kent Etkileşimi ve Sürdürülebilirlik

8. Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 9 - 10 June 2015, pp.1 Sustainable Development

Otomotiv Teknolojisi Programı İçin Teknoloji Fakültesi Modelinin Uygulanması ve Bölgeye Katkısına Yönelik Bir Araştırma

4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS'15), Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015, vol.1, no.1, pp.859-866 Sustainable Development

Araç Yıkamanın Su ve Çevresel Kirlilik Üzerine Etkileri

2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 24 - 26 October 2014, pp.192-201

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ, GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON

7. Üsimp Kongresi - Kayseri, Kayseri, Turkey, 22 - 23 May 2014, pp.4

Erzincan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Algısı ve Girişimcilik Profili

Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.313-321

YENİLENEBİLİR ALTERNATİF ENERJİLERİN MALİYET EMİSYON VE PERFORMANS KARŞILAŞTIRMALARI

19. ULUSAL ISI BİLİMİ ve TEKNİĞİ KONGRESİ, Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.1547-1552 Sustainable Development

The Use Of Hazelnut Oıl Ethyl Ester As A Fuel In Pre-Chamber Dıesel Engıne

Proceedıngs Of The Sıxth Internatıonal Exergy, Energy And Envıronment Symposıum (Ieees-6),, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.859-868

WIND ENERGY RESOURCE ASSESSMENT OF ERGAN MOUNTAIN SKI CENTER ERZINCAN

PROCEEDINGS OF THE SIXTH INTERNATIONAL EXERGY, ENERGY AND ENVIRONMENT SYMPOSIUM (IEEES-6), Rize, Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.357-368 Sustainable Development

Enerji Kaynaklarının Çevresel Performansları

Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.369

Sürekli Eğitim Merkezlerinin İllerimizdeki Hizmet Sektörü ve Yerel Ekonomilerin Gelişimine Etkileri

Ulusal Sürekli Eğitim Merkezleri Toplantısı, İzmir, Turkey, 30 April - 01 May 2010, pp.11-16

Established in Underdeveloped Province of The Universities inThis Province Potential Impacts of The Project and Erzincan University Example.

International Congress on Intercultural Dialogue and Educatıon., Bursa, Turkey, 8 - 11 October 2009, pp.31 Sustainable Development

Erzincan Reflections of EU Grant Projects and Looking to the Future

International Congress on Intercultural Dialogue and Educatıon., Bursa, Turkey, 8 - 11 October 2009, pp.30

Temiz ve Sürdürülebilir Alternatif Enerji Biyodizel ve Türkiye’nin Biyodizel Potansiyeli

5. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 16 October 2009, pp.93-102

Taze Fındığın; Döner Yatay Silindirik Kurutucuda Yapay Kurutulması

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULBTK’09), Sivas, Turkey, 24 - 27 June 2009, pp.552-2556

Erzincan‘ın Biyodizel Yakıt Amaçlı Tarımsal Üretim Potansiyeli

V. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Turkey, 19 - 21 June 2009, pp.191-197 Sustainable Development

LPG YAKITLI TAŞITLARDA YAKIT AYARSIZLIĞINDAN KAYNAKLANAN EMİSYON KİRLİLİĞİ

8TH INTERNATIONAL COMBUSTION SYMPOSIUM, Ankara, Turkey, 8 - 09 September 2004, pp.222-230

Alternatif Yakıtların Motor Emisyonlarına Etkisi

Trafik ve Yol Güvenliği I. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2001, pp.237-242

Fındık Yağının Ön Yanma Odalı Dizel Motorlarında Yakıt Olarak Kullanılması

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu(YEKSEM 2001), İzmir, Turkey, 18 - 20 January 2001, pp.140-146

Dizel Motorlarında Yanmanın Analizi

3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 September 1998, pp.141-146

Books & Book Chapters

Wind Energy Resource Assessment of Ergan Mountain Ski Center, Erzincan, Turkey

in: Progress In Exergy, Energy, And Envıronment, Dincer I., Midilli A., Küçük H., Editor, Sprınger, London,, London, 2014, London, pp.829-839, 2014

RENEWABLE ENERGY

in: PROGRESS IN EXERGY, ENERGY, AND ENVIRONMENT, DINCER I., MIDILLI, A., KUCUK H., Editor, Sprınger, London, pp.829-840, 2014

FUELS AND COMBUSTION

in: PROGRESS IN EXERGY ENERGY AND ENVIRONMENT, DINCER I., MIDILLI, A., KUCUK H., Editor, SPRINGER, Londrina, pp.1029-1040, 2014

Metrics

Publication

80

Citation (WoS)

171

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

237

H-Index (Scopus)

5

Project

7

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals