Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tebuconazole Uygulamalarının Patlıcan (Solanum melongena L.)’da Fide Boyu ve Kalitesine Etkisi

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, cilt.10, no.5, ss.25-32, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Morphological Characterization of Pinto and Fresh Bean Genotypes Commonly Cultivated in Erzincan

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.87-99, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar