Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Bahçe Bitkileri

  • Biyoteknoloji ve Genetik

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Bitki Moleküler Genetiği