Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Octavio Paz’ın Yazınsal Yaklaşımı ve Çeviriye İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad], cilt.8, ss.735-748, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kültürel Dönemeç, Sömürgecilik Sonrası Çeviri ve Feminist Çeviri Yaklaşımlarına Babil Kulesi’nden Bakmak

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), cilt.4, ss.575-587, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recreation of Culture Specific Items in the English Translation of Latife Tekin’s Berci Kristin Çöp Masalları

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), cilt.4, ss.588-603, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YALÇIN TOSUN ÖYKÜLERİNDE GELENEKSEL ATAERKİL ERKEK VE KADIN KİMLİKLERİNİN İNŞASI

Molesto: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.14-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalçın Tosun Öykülerinde LGBTİ Kimliklerin İnşası

Kadın/Woman 2000, cilt.19, ss.69-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bejan Matur Çevirilerinden Örneklerle Metaforik BirYeniden Yazma Eylemi Olarak Şiir Çevirisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad], cilt.6, ss.2379-2398, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Look Into Authority and Obedience In Timberlake Wertenbaker’s Play “Our Country’s Good“

Journal of International Social Research, cilt.10, ss.7-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

English Translations of Birhan Keskin: A Metaphor-Based Approach to Poetry Translation

LITERA-JOURNAL OF LANGUAGE LITERATURE AND CULTURE STUDIES, cilt.27, ss.45-63, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

LEYLA ERBİL İN CÜCE ADLI KİTABI İÇİN ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ İLKELERİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME

Journal of International Social Research, cilt.9, ss.7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pelin Batu'nun Kayıp Şeyler Divanı/The Divan of Lost Things Kitabında Metaforların İzinde

2. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 12 - 13 April 2019, cilt.1, no.1, ss.1

Tracing female identity in the Turkish novel Bliss: Forced migration orvoluntary death?

Translation, Interpreting and Culture:Old Dogmas, New Approaches (?), Nitra, Slovakya, 26 - 28 September 2018

Translation of Cultural Heritage Texts: Terminological Problems

Ecrire, traduire le voyage / Writing, translating travel, Antwerp, Belçika, 31 May - 01 June 2018, cilt.1, ss.1

Translating the Untranslated: Vulgar Imagery In Etgar Keret’s Short Story One Gram Short

Bridging Languages and Cultures, Ventspils, Letonya, 14 - 15 September 2017, cilt.1

A Disguise For The Translator of The City In Crimson Cloak As An Envoy Between Cultures Understanding Brazil Translating Turkey Sounding English

Small is Great. Cultural Transfer through Translating the Literatures of Smaller European Nations, Budapest, Macaristan, 10 - 12 March 2016, cilt.1

Going Beyond The Words Poetry Translation as a Task of All but Impossible

Authenticity and Imitation in Translation and Culture, Varşova, Polonya, 7 - 09 May 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Turizm Metinlerinin Çevirisi: İstanbul Örneği

Klütür Varlıklarının Tanıtımında Çevirinin Rolü: Terim Çevirisi Kararlarına Çeviribilimsel Bakış, Mine Yazıcı, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.99-117, 2018