Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Natural product inhibitors of carbonic anhydrase I and II isoenzymes: osajin and pomiferin

ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, cilt.123, ss.219-224, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

Impacts of some antibiotics on human serum paraoxonase 1 activity

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.28, ss.758-764, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Activation of Two Different Drugs Used in Alzheimer's Disease Treatment on Human Carbonic Anhydrase Isozymes I and II Activity: an In Vitro Study

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.14, no.2, ss.164-168, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation Effects of Some Heart Disorder Drugs on Human Carbonic Anhydrase I

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.2, ss.231-236, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of mono and dinuclear copper(II) complexes derived from non-steroidal anti-inflammatory drug naproxen on human serum paraoxanase1 (PON1) activity"

International Journal of Pharmaceutical Chemistry, cilt.5, no.6, ss.189-195, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE BALGAM SÖKTÜRÜCÜ OLARAK KULLANILAN ASETİLSİSTEİN İLAÇ ETKEN MADDESİNİN ETKİSİ

UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.1

MİDE BULANTISINI ÖNLEMEK İÇİN KULLANILAN DİMENHİDRİNAT İLAÇ ETKEN MADDESİNİN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.1

NİFLUMİK ASİTTEN TÜRETİLEN [CU2(NİF)2(3-PIC)4CL2] KOMPLEKSİNİN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2018, ss.1

Famotidin Etken Maddesinin İnsan Serum Paraoksonaz-I Enzimi Üzerine İn Vitro Etkisi

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.1

Ameliyat sonrası hastalara verilen bazı antibiyotiklerin insan serumundan saflaştırılan paraoksonaz1 enziminin aktivitesi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (EURASIANSCIENTECH 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.1

Impact of Niflumic acid on Human Serum Paraoxonase-I Enzyme

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (EURASIANSCIENTECH 2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.1

ANTİKOLİNERJİK OLAN HİYOSİN N-BUTİL BROMÜR ETKEN MADDESİNİN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE İN VİTRO ETKİSİ

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.1

In Vitro Inhibition of Azithromycin and Amikacin Sulphate Used as Anti-infective Drug on Human Serum Paraoxanase 1 Enzyme Activity

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.1

In Vitro Inhibition of Vancomycin and Colistin Used as Anti-infective Drug on Human Serum Paraoxanase 1 Enzyme Activity

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.10

EFFECT OF SOME ANTIOXIDANT VITAMINS ON OLEIC ACID INDUCED KIDNEY DAMAGE

3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS, Saraybosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.185

A NOVEL GASTROPROTECTIVE AGENT: OSAJIN

3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS, Saraybosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.179

THE EFFECTS OF OSAJIN ON OLEIC ACID INDUCED ACUTE LUNG INJURY IN RATS

3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS, Saraybosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.186

Maclura Pomifera Bitkisinden İzole Edilen Pomiferin Maddesinin Ratlarda İndometazin ile Oluşturulan Gastrik Hasar Üzerine Etkilerinin Araştırılması

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Aydın, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016, ss.14

Diğer Yayınlar