Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Biyokimya

  • Biyoorganik Kimya

  • Enzim Kinetiği

  • Protein Kimyası

  • Temel Bilimler