Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects of Indole Derived Schiff Base Compounds on Human Carbonic Anhydrase Isoenzymes (hCAI and hCAII)

5th International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Ağrı, Turkey, 21 - 23 September 2021, pp.30

Inhibition of Acetylcholinesterase Enzyme (AChE) by Indole Derived Schiff Base Compounds

5th International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Ağrı, Turkey, 21 - 23 September 2021, pp.31

PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE BALGAM SÖKTÜRÜCÜ OLARAK KULLANILAN ASETİLSİSTEİN İLAÇ ETKEN MADDESİNİN ETKİSİ

UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.1

NİFLUMİK ASİTTEN TÜRETİLEN [CU2(NİF)2(3-PIC)4CL2] KOMPLEKSİNİN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 30 November 2018, pp.1

Impact of Niflumic acid on Human Serum Paraoxonase-I Enzyme

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (EURASIANSCIENTECH 2018), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018, vol.1, no.1, pp.1

Famotidin Etken Maddesinin İnsan Serum Paraoksonaz-I Enzimi Üzerine İn Vitro Etkisi

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, vol.1, no.1, pp.1

Ameliyat sonrası hastalara verilen bazı antibiyotiklerin insan serumundan saflaştırılan paraoksonaz1 enziminin aktivitesi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (EURASIANSCIENTECH 2018), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018, vol.1, no.1, pp.1

ANTİKOLİNERJİK OLAN HİYOSİN N-BUTİL BROMÜR ETKEN MADDESİNİN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE İN VİTRO ETKİSİ

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.1

In Vitro Inhibition of Azithromycin and Amikacin Sulphate Used as Anti-infective Drug on Human Serum Paraoxanase 1 Enzyme Activity

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.1

A NOVEL GASTROPROTECTIVE AGENT: OSAJIN

3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.179

THE EFFECTS OF OSAJIN ON OLEIC ACID INDUCED ACUTE LUNG INJURY IN RATS

3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.186

EFFECT OF SOME ANTIOXIDANT VITAMINS ON OLEIC ACID INDUCED KIDNEY DAMAGE

3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.185

Maclura Pomifera Bitkisinden İzole Edilen Pomiferin Maddesinin Ratlarda İndometazin ile Oluşturulan Gastrik Hasar Üzerine Etkilerinin Araştırılması

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Aydın, Turkey, 17 - 20 March 2016, pp.14

Books & Book Chapters

SİNİR SİSTEMİ ENZİMLERİ VE ETKİ MEKANİZMALARI

in: Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları, Prof. Dr. Nizami DURAN, Doç. Dr. Canan DEMİR, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.23-44, 2023

NÖROPROTEKTİF ETKİLİ ANTİOKSİDANLAR

in: Disiplinlerarası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama, Prof. Dr. Nizami Duran,Doç. Dr. Meriç Eraslan, Editor, Livre.net , Lyon, pp.143-168, 2022

Çeşitli İlaç Hedefleri

in: Medisinal Kimya, Öztekin ALGÜL, Editor, Ankara Nobel Tıp Yayınevleri, Ankara, pp.144-161, 2021

Other Publications

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

225

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

332

H-Index (Scopus)

9

Citation (Scholar)

252

H-Index (Scholar)

5

Citiation (TrDizin)

3

Project

10

Thesis Advisory

3

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals