Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türkiye dünyanın neresinde?

İktisat ve Toplum , no.112, pp.99-107, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sanayileşmenin Gizli Tarihi

Coğrafi Bilimler Dergisi , vol.15, no.1, pp.109-112, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sürdürülebilir üretim mi, yeşil aklama mı?

22. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 June 2023, pp.1-2 Sustainable Development

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyine Göre Finansmana Erişiminin Kurumsal Yapısı

21. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.19

Economic Impact of the COVID-19 Outbreak in Turkey: Analysis of Vulnerability and Resilience of Regions and Diversely Affected Economic Sectors

The 13th International Conference of the Romanian Regional Science Association: Spatial Planning, Territorial Cohesion and Cooperation in South-East Europe, Bucuresti, Romania, 4 - 06 November 2021 Sustainable Development

Kentlerin Geleceğinde Toplum 5.0 Etkisi (panelde davetli konuşmacı)

VI. Uluslararası Holistence Academy Kongresi, Mersin, Turkey, 19 - 20 October 2021, pp.1

CovId-19 Salgınının ekonomik etkisini haritalamak

I. Uluslararası Coğrafya Ve Turizm Kongresi, Erzurum, Turkey, 14 - 15 October 2021, pp.0-1 Sustainable Development

Türkiye'nin düzey 3 ölçeğinde dışa açıklığının tespiti ve inovasyonla ilişkisi

20. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Erzincan, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.28-29

Türkiye'de İnovasyonun Bölgesel Yoğunlaşması ve Yerel Dinamikler

1st İstanbul International Geography Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.511-512

İnovasyonu etkileyen yerel ve yerel ötesi dinamikler

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Giresun, Turkey, 2 - 04 May 2019

Türkiye’de inovasyonun mekansal dinamikleri

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018

Küreselleşme nereye?

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018

Türkiye’de İnovasyonun Mekansal Dinamikleri

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.401-411

A Review About Smart Specialisation Through Using Three Star Analyses: The Case Of Istanbul, Ankara, Izmir

RSA Annual Conference 2018:?A World Of Flows: Labour Mobility, Capital And Knowledge In An Age Of Global Reversal And Regional Revival, Lugano, Switzerland, 3 - 06 June 2018, pp.198

Yeni Sanayi Odaklarında İmalat Sanayinin Kümelenme Eğilimleri: 3 Yıldız Analiziyle 2009-2015 Yıllarının Karşılaştırılması

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017

Katı ve Soft Kurumlar Üzerinden Kalkınmayı Anlamak: Girişimci Dernekleri Üzerinden Kritik Bir Değerlendirme

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017 Sustainable Development

Analyzing the firm competetiveness through using political and market power of business associations

Annual Meeting of Associations of American Geographer, San Francisco, United States Of America, 29 March - 02 April 2016

Firma rekabetini kurumsal ve ilişkisel perspektiften anlamak: Kayseri örneği

KBAM 6.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 8 - 09 October 2015

Firma Dışı Ağsal İşbirliklerinin Bölgesel Öğrenme ve Rekabet Edebilirlikle İlişkisi

14. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2014

Regional pattern of Turkish manufacturing industry by technological intensity

International Geographical Union Regional Conference, Krakow, Poland, 18 - 22 August 2014, pp.1301

Orta gelir tuzağını imalat sanayinin bölgesel örüntüsü üzerinden okumak

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2014

Türkiye’de İmalat Sanayinin Teknoloji Düzeyine Göre Bölgesel Analizi

KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Mersin, Turkey, 28 - 30 November 2013

Family planning and fertility differences with respect to the status groups of women in Turkey

Education and Global Fertility Transition (International Conference), 30 November - 01 December 2012 Sustainable Development

Bölgesel Coğrafya Yaklaşımı ve Türk Coğrafyasındaki Etkileri Üzerine Kritik Bir Değerlendirme

TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey, 18 - 19 October 2012, pp.390-405

Ankara Kentinde Sosyo-Mekansal Farklılaşmaların Özellikleri ve Dinamikleri

KBAM 2.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey, 8 - 09 December 2011, pp.305-317

Ankara Kentinde Sosyo-Mekansal Farklılaşmaların Örüntüleri: Amprik bir analiz

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 10 September 2011

Books & Book Chapters

Ekonomik coğrafyada küresel üretim ağı (KÜA) yaklaşımı ve kalkınmayla ilişkisi

in: Yerel ve bölgesel kalkınmada değişen dinamikler: Teori, politikalar ve uygulamalar, M. Tahsin Şahin,Fatih Altuğ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.67-97, 2021

Is the “New” Turkey Paradigm Shifting from West to East? An Analysis of the Relationship Between Exportation Regions and Innovation

in: The New Turkey: Politics, Society and Economy, Recep Gülmez,Suat Tuysuz, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, 2020

Is the “New” Turkey Paradigm Shifting from West to East? An Analysis of the Relationship Between Exportation Regions and Innovation

in: The New Turkey: Politic, Society and Economy, Gülmez, Recep, Tuysuz, Suat, Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.163-193, 2020

Erzincan'ın ekonomisi ve sanayi yapısı

in: Erzincan 2019, Hüsrev Akın, Editor, Erzincan Valiliği, Ankara, pp.341-362, 2019

Erzincan’ın ekonomisi ve sanayi yapısı

in: Erzincan 2019, Hüsrev Akın, Editor, Erzincan Valiliği, Ankara, pp.341-362, 2019

Pozitivizm ve Post-Pozitivist Eleştiriler

in: Coğrafya: Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları, Erdem Bekaroğlu, Editor, İdil Yayıncılık., İstanbul, pp.167-214, 2017

Other Publications

Metrics

Publication

60

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

27

H-Index (Scholar)

2

H-Index (TrDizin)

3

Project

4

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals