Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Coğrafya

  • Beşeri Coğrafya

  • İktisat

  • Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme