Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

INVESTIGATION OF DROUGHT CHARACTERISTICS OF MURAT RIVER FLOWS, IN EUPHRATES RIVER VALLEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.2022-2034, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determining the lengths of dry periods in annual and monthly stream flows using runs analysis at Karasu River, in Turkey

Water Science and Technology: Water Supply, cilt.18, ss.1329-1338, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ESTIMATION OF DROUGHT RISKS USING ARCHIMEDEAN COPULAS IN THE KARASU RIVER, TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.9799-9811, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysing the climate change effects on break point of temperature data

2ND INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ONSCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020

Drought Assessment by Reconnaissance Drought Index in the Euphrates river valley, Turkey

2ND INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ONSCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020

İSTATİSTİKSEL HOMOJENLİK TESTLERİ İLE AKIM VERİLERİNDEKİ DEĞİŞİM NOKTASININ İNCELENMESİ

2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Tunceli, Türkiye, 31 Mayıs 2020

STANDART YAĞIŞ İNDEKSİ İLE KURAKLIK KARAKTERİSTİKLERİ VE SINIFLARININ İNCELENMESİ

2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Tunceli, Türkiye, 31 Mayıs 2020

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ KULLANILARAK FIRAT HAVZASININ DRENAJ AĞI VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ

3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Ordu, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2020

GİDİŞLER ANALİZİ KULLANILARAK EKSTREM KURAKLIK OLAYLARININ BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Ordu, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2020

KESİM SEVİYESİ METODU İLE FIRAT HAVZASINDAKİ HİDROLOJİK KURAKLIKLARIN BELİRLENMESİ

4. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2020

FIRAT HAVZASINDAKİ YAĞIŞ VERİLERİNİN KIRILMA NOKTASININ İNCELENMESİ

4. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2020