Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.14, ss.3-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF LACTIC ACID BACTERIA FROM FERMENTED CHICKPEAS

Black Sea Journal of Agriculture, cilt.2, ss.79-85, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzincan İlinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketicilerin İthal Kırmızı Ete Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.263-273, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.28, ss.70-77, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Seasonal variations of fatty acid composition and conjugated linoleic acid content in grazing Akkaraman sheeo and Hair Goatmilk fat

THEINTERNATIONAL CONGRESS ON DOMESTİC ANİMAL BREEDİNG, GENETİCS AND HUSBANDRY, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.1

. Effects of the central system on food intake and body weight.

Food Safety, Processing & Technolology December, San Antonio, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 07 Aralık 2016, ss.68

Bitkisel Bir Nutrasötik Olan Ginseng ve Toplum İçin Önemi.

Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, no.48, ss.203

Biotechnological production and application of betalain pigments for food plants

European Biotechnology Conference, Letonya, 5 - 07 Mayıs 2016, cilt.231 identifier

Sürk (Moldy Cheese) Traditional Cheese

The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajeva, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, ss.175

A Traditional Flour Meal from Urartus to Us

The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajeva, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, ss.62

The Effect of Carrot Juice and Sugar on Some Quality Properties of Yogurt During The Storage Period

XI. Egyptian Conference for Dairy Science and Technology, Cairo, Mısır, 1 - 03 Kasım 2010, ss.1

Nohut Hamuru Mayasının Ekmek Üretiminde Kullanımı

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 Mayıs 2009 - 29 Mayıs 0209, ss.279-280

Breadmaking wıth chickpea dough

The 3rd International Congress on Food and Nutrition, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2009, ss.58