Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YENGEÇLERİN GİZEMİ: “Fıçıdaki Yengeç Sendromu”

Ege 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 24 December 2022, vol.1, pp.1719-1733

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞIN ZORUNLU OLMASI İŞ TATMİNİNİ ETKİLER Mİ? İŞ STRESİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

UMTEB IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 7 - 09 December 2018, vol.2, pp.1378-1386

ÇALIŞANLAR AŞIRI İŞ YÜKLERİNDEN ÖTÜRÜ AİLELERİ İLE ÇATIŞMA YAŞARLAR MI? HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME

UMTEB IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018, vol.2, pp.1386-1392 Sustainable Development

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞIN ZORUNLU OLMASI İŞ TATMİNİNİ ETKİLER Mİ? İŞ STRESİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.2, pp.1378-1385

”Supervisor-subordinate incongruence in power distance orientation and subordinate work outcomes”

2017 Annual Meeting of the Academy of Management. Date(s): August 4, 2017 - August 8, 2017., United States Of America, 4 - 08 August 2017, vol.2017, pp.11878

Turizm İşletmelerinin Pazarlama Yönelimleri: Bir Alan Araştırması

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.61

THE MODERATING EFFECT OF GENDER ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKPLACE MOBBING AND INTENT TO QUIT-”WHICH ONE IS MORE DIFFICULT: TO BE A MAN OR A WOMAN?”

The International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest 2017 (IAC-MEM 2017), Budapest, Hungary, Budapest, Hungary, 14 - 15 April 2017, pp.80

Otantik Liderlik ve Örgütsel Güven Erzincan Üniversitesinde Bir Uygulama

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.707-718

When Men Are In The Minority The Differential Effects of Leader Follower Gender In Pink Collar Settings

”, 9th Equality, Diversity and Inclusion International Conference (EDI), Cyprus (Gkry), 22 - 24 June 2016

The Differential Effects of Leader-Follower Gender In Pink Collar Settings

9th Equality, Diversity and Inclusion International Conference (EDI), Nicosia, Cyprus (Gkry), 22 - 24 June 2016

Örgütsel Bağlılık ve İçsel Pazarlama: Çalışanların Yaşının Bu İlişki Üzerine Etkisi

10.UluslararasıTürk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28 August - 02 September 2012, pp.1073-1082

İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Kriz Dönemlerinde Vergi Etkisi”

10.Uluslararası Türk DünyasıSosyal Bilimler Kongresi, Simferopol, Ukraine, 28 August - 02 September 2012, pp.1065-1072

Job satisfaction, organizational commitment and demographic characteristics among teachers in Turkey: Younger is better?

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1598-1608 identifier

Entrepreneurial orientation, executives' individualism and firm performance: the moderating role of executives' individualism

5th International Conference on Management Science and Engineering Management, Macau, China, 7 - 09 November 2011, pp.260-264 identifier

The Comparison of SMEs with High Entrepreneurial Orientation and SMEs with Low Entrepreneurial Orientation

Ankara University International Conference on Market, Marketing Entrepreneurship:Creating Capturing Value in the 21st Century, 6 - 09 April 2009, pp.203-214

A Study in Erzurum on the Attitudes of Small and Medium Sized Entrepreneurs Towards Logistics Services

Dokuz Eylül University The International Association of Maritime Economists AnnualConference, 30 June - 02 July 2004, pp.59-77

Books & Book Chapters

Bürolarda İletişim

in: Büro Yönetimi, İlhami Yücel, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.120-140, 2016

Bürolarda Toplam Kalite Yönetimi

in: Büro Yönetimi, İlhami Yücel, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.140-160, 2016

Örgüt Kültürü

in: Yönetim Becerileri, Yazıcı N., Ekici K.M., Editor, Savaş Kitap Ve Yayınevi, Ankara, pp.73-90, 2013

Transformasyonel Liderlik

in: Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar, Demirel Y.,Yeniçeri Ö., Editor, Bursa,Ekin Yayınevi Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.143-162, 2011

Yönetim ve Yöneticilik

in: İşletme Becerileri Grup Çalışması, Ekici K. M., Editor, Savaş Kitap Yayınevi, Ankara, pp.23-42, 2009

Metrics

Publication

90

Citation (WoS)

174

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

174

H-Index (Scopus)

7

Project

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals