Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examining The Life Satisfaction That University Student Gain From Higher Education In Terms Of Some Variants

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kangresi, İstanbul, Turkey, 13 June 2022, pp.477

Examining The Relationship Between Attachment Styles And Levels Of Happiness Of Marital Life Satisfaction

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 June 2022, pp.479

Psikolojik Danışman Eğitimi ve Akreditasyon Sürecinde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları ve Süpervizyon Standartları

Psikolojik Danışman Eğitimi, Süpervizyonu ve Akreditasyonu Sempozyumu, Konya, Turkey, 13 May 2022

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TARİHİ DİZİLERİ SEYRETMELERİNDEKİ KÜLTÜREL ETKENLER VE YAŞAM DOYUMLARI

ULUSLARARASIERZİNCAN TARİHİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.2216-2232

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV ANI VE SONRASINDAKİ SÜREKLİ VE DURUMLUK KAYGI DURUMLARI

İİİ.İNES ULUSLARARASİ EG�İ�Tİ�M VE SOSYAL Bİ�Lİ�MLER KONGRESİ�, Alanya, Turkey, 26 April - 01 May 2018, vol.1, pp.680-682

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN VE MESLEKİ DOYUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Turkey, 10 - 13 September 2018, vol.1, pp.335-336

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE FLÖRT KAYGISI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

İİİ.İNES ULUSLARARASİ EG�İ�Tİ�M VE SOSYAL Bİ�Lİ�MLER KONGRESİ�, Alanya, Turkey, 26 April - 01 May 2018, vol.1, pp.683-690

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLDUKLARI DEĞERLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Iİİ.İNES ULUSLARARASİ EG�İ�Tİ�M VE SOSYAL Bİ�Lİ�MLER KONGRESİ�, Alanya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, vol.1, pp.667-679

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YETERSİZLİK DUYGUSU VE DUYARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İİİ.İNES ULUSLARARASİ EG�İ�Tİ�M VE SOSYAL Bİ�Lİ�MLER KONGRESİ�, Alanya, Turkey, 26 April - 01 May 2018, vol.1, pp.691-700

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu, Memnuniyet Ve Merhamet Düzeylerinin İncelenmesİ

27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.1, pp.1831-1840

Üniversite Öğrencilerinin Yetersizlik Duygulari İle Şiddete Yönelik Tutumlari Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

ŞİDDET VE SOSYAL TRAVMALAR ULUSLARARASI KONGRESİ, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.176-187

Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılık Ve Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

The 26th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, vol.1, pp.665-678

Investigating altruism and life satisfaction of pre-serviceteachers ın terms of some variables

The 26th International Congress on Educational Sciences(ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3257-3258

ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUMUN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN YORDANMASI

1. uluslararası eğitim araştırmaları kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.4137-4144

SUPER IN MESLEKİ GELİŞİM YAŞAM BOYU YAŞAM ALANI KURAMINA DAYALI ÖRNEK BİR MESLEKİ GRUP REHBERLİĞİÇALIŞMASI

II. Uluslararsı Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.20-33

KREDİ YURTLAR KURUMUNA AİT YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERİN RUHSAL BELİRTİ DÜZEYLERİNİN YORDAYICILARI

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.636-637

The Study Of Child Lifestyle Predictors

International Counseling and Education Conference, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2013

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi.

International Counseling and Education Conference, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.38

Çocuk Yaşam Stillerinin Yordayıcılarının İncelenmesi

INTERNATONAL COUNSELING AND EDUCATION CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.37

Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirliği

19. Eğitim Bilimleri kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, vol.1, no.1

Procedia - Social and Behavioral Sciences

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.225-228 identifier

The effect of perceived social support on subjective well-being

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.3844-3849 identifier identifier

Psiko Sosyal Koruma Önleyici Ve Müdahale Edici Rehberlik İçin Bir Koordinasyon Projesi Ve Uygulama Örneği Erzincan İli

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Aklın Etiyolojisinden Epistemolojisine (Batı-Doğu Arasında Aklın Halleri)

in: Educational Sciences Research II., Baltacı, Önder, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.1-29, 2023

Arkadaşlık

in: KİŞİSEL SOSYAL REHBERLİK PRATİK UYGULAMA VE ETKİNLİK KİTABI, Gülaçtı, Fikret, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.75-76, 2023

Beden Dili Çetelesi

in: Kişisel Sosyal Rehberlik Pratik Uygulama ve Etkinlik Kitabı, Gülaçtı, Fikret, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.285-286, 2023

Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları Ve Öğrenme Yaklaşımları

in: Eğitim Bilimleri Araştırmaları- IV., Önder Baltacı, Editor, Özgür yayınları, Gaziantep, pp.19-36, 2023

Öğretim İlke ve Yöntemleriyle İlgili Temel Kavramlar

in: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ, Şanal, Mustafa; Çetinkaya, Bünyamin, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.1-20, 2023

Ben Zorba Değilim

in: Kişisel Sosyal Rehberlik Pratik Uygulama ve Etkinlik Kitabı, Gülaçtı, Fikret, Editor, Akademisyen yayınevi, Ankara, pp.341-344, 2023

Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılık Türleri Açısından İncelenmesi

in: Eğitim Bilimleri Araştırmaları- IV, Önder Baltacı, Editor, Özgür yayınları, Gaziantep, pp.37-58, 2023

From Etiology of Mind to Epistemology (States of Mind between West and East)

in: Educational Sciences Research II, Baltacı Önder, Editor, Özgür Yayınları, İstanbul, pp.1, 2023

Sosyal Beceri Yıldızı

in: Kişisel Sosyal Rehberlik Pratik Uygulama ve Etkinlik Kitabı, Gülaçtı,Fikret, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.345-349, 2023

Haydi Yardım Sandığına

in: KİŞİSEL SOSYAL REHBERLİK PRATİK UYGULAMA VE ETKİNLİK KİTABI, Gülaçtı, Fikret, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.231-234, 2023

Hatıralarımız ve Söylediklerimiz

in: KİŞİSEL SOSYAL REHBERLİK PRATİK UYGULAMA VE ETKİNLİK KİTABI, Gülaçtı, Fikret, Editor, Akademisyen Yayınevi kitabevi, Ankara, pp.77-80, 2023

Bazı terapötik kuramlar açısından aşk ve sevgi

in: Ezeli Bir Gizem: Aşkın ve Sevginin Bilimsel Serüveni, Meryem Berrin Bulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.147-175, 2021

Üniversite Öğrencilerinin kimlik türlerine göre karşılıklı mutluluk düzeylerinin incelenmesi

in: Eğitimde Bitmeyen Yolculuk, Ahmet Doğanay,Fatma Sadık, Editor, Anı yayıncılık, Ankara, pp.585-600, 2021

Bazı terapötik kuramlar açısından aşk ve sevgi

in: Ezeli Bir Gizem: Aşkın ve Sevginin Bilimsel Serüveni, Meryem Berrin Bulut, Editor, nobel yayınları, Ankara, pp.147-175, 2021

Üniversite Öğrencilerinin kimlik türlerine göre karşılıklı mutluluk düzeylerinin incelenmesi

in: Eğitimde Bitmeyen Yolculuk, Ahmet DOğanay, Fatma Sadık, Editor, Anı yayıncılık, Ankara, pp.585-600, 2021

Türkiye’de Karakter ve Değerler Eğitimi

in: Karakter ve Değer Eğitimi, Mücahit KAĞAN -NUSRETTİN YILMAZ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.211-221, 2020

Özel gereksinimli çocuğu olan ailelere yönelik aile eğitim ve uygulamaları

in: AİLE EĞİTİMİNDE GÜNCEL KONULAR, Fatih Aydoğdu Raziye PEKŞEN AKÇA, Editor, Eğiten Yayınevi, Ankara, pp.119-158, 2020

Özel gereksinimli çocuğu olan ailelere yönelik aile eğitim ve uygulamaları

in: AİLE EĞİTİMİNDE GÜNCEL KONULAR, Fatih Aydoğdu,Raziye PEKŞEN AKÇA, Editor, Eğiten, Ankara, pp.119-158, 2020

özel eğitim ve rehberlik danışma hizmetlerinin örgütlenme biçimi personelin görev yetki ve sorumlulukları

in: Psikolojik danışma ve rehberlik, M. Engin Deniz, Atılgan Erözkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.332-366, 2019

8. BÖLÜM: EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ

in: Eğitime Giriş, Prof. Dr. Mücahit KAĞAN, Doç. Dr. Sinan YALÇIN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.141-166, 2019

Edimsel Koşullanma

in: Eğitim Psikololjisi, Cengiz Şahin, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.213-231, 2019

Eğitimin Toplumsal-sosyolojik Temelleri

in: Eğitime Giriş, Mücahit Kağan-Sinan Yalçın, Editor, PEgem Akademi, Ankara, pp.69-84, 2019

Değerler Eğitiminde Temel Süreçler ve İlkeler

in: Karakter ve Değer Eğitimi, Mücahit Kağan-Nusrettin Yılmaz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.123-137, 2019

Bilinç ve Uykular

in: Psikolojiye Giriş, Şerife Terzi, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.113-148, 2019

Bilinç, Uyku ve Rüyalar

in: Psikolojiye Giriş, Şerife Işık, Editor, Pegem Yayınevi, Ankara, pp.117-152, 2018

Thanatos Şema Model Önerisi

in: Şiddet ve Sosyal Travmalar, Adem SOLAK, Editor, Hegem Yayınları, Ankara, pp.16-40, 2018

EĞİTİMİN TOPLUMSAL SOSYOLOJİK TEMELLERİ

in: Eğitim Bilimlerine Giriş, Mücahit Kağan Sinan Yalçın, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.65-83, 2018

Üniversite Öğrencilerinin Dini Yönelimleri Ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

in: Şiddet Olgusuna Çok Disiplinli Yaklaşımlar, Mustafa Damar, Rahman Çakır, Şükrü ada, Editor, HEGEM Yayınları, Samsun, pp.243-254, 2018

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Doç Dr. Atılgan Erözkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.332-364, 2018

Üniversite Öğrencilerinin Duyarlık Düzeylerı İle Algılanan Duygusal İstismar Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Suç mağdurları ve Sosyal Travmalar, Mehmet Gür, Mehmet Şamil Güneş, Ömer Bilen, Editor, Hegem Yayınları, Samsun, pp.408-421, 2018 Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Duyarlık Düzeyleri ile Algılanan Psikolojik Istismar Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Suç Mağdurları ve Sosyal Travmalar, Mehmet Gür, Mehmet Şamil Güneş, Editor, Hegem Yayınları, Samsun, pp.421-463, 2018 Sustainable Development

Öğrencilerin yaşam doyumu, memnuniyet ve merhamet düzeylerinin incelenmesi

in: Değişen dünyada eğitim, Dinçer Serkan, Editor, Pegem Yayınevi, Ankara, pp.499-506, 2018

Öğretmen adaylarının özgecilik ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi

in: Küreselleşen Dünyada Eğitim, Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.473-484, 2017

EĞİTİMİN BİLİMSEL TEMELLERİ

in: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, MÜCAHİT KAĞAN, SİNAN YAÇIN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.35-46, 2017

Gülaçtı, F., Gür, R., Çiftçi, Z. (2017). Öğretmen adaylarının özgecilik ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi.

in: Küreselleşen Dünyada Eğitim, Ö. Demirel ve S. Dinçer, Editor, pegem akademi, Ankara, pp.473-484, 2017

KREDİ YURTLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN RUHSAL BELİRTİ DÜZEYLERİNİN YORDAYICILARI

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel, Serkan DİNÇER, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.709-720, 2016

Erken Çocukluk Eğitimi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2014

Okul Öncesi Öğretmen Yeterlilikleri

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Tümkaya Songül, Gülaçtı Fikret, Editor, Pegem Yayıncılık, Ankara, pp.197-232, 2014

Türkiye’de ve Dünyada Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitimi

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Fikret Gülaçtı,Songül Tümkaya, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.2-21, 2014

Metrics

Publication

144

Citation (WoS)

26

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

70

H-Index (Scopus)

2

Thesis Advisory

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals