Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutumu: Fethiye Örneği

Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı, Antalya, Turkey, 2 - 04 September 2020, pp.1335-1339

Turizm İşletmesi Yöneticilerinin Erzincan Turizmi Hakkındaki Değerlendirmeleri

3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.25-26

Turistik Hediyelik Eşya Satıcılarının Etik Algılamaları

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.639-648

Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde Sunulan Hizmet ve Olanakların Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.96-105 Sustainable Development

Erzincan Turizm Değerlerinin Yerel Halk Tarafından Bilinirliği Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.521-527

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Çevre Bilinç Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 July 2018, pp.70-76

Mutfak Çalışanlarının Kariyer Hedefleri ve Temel Yetkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi: Konya İlinde 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde BirAraştırma

2. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi(Futourism 2018), Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.469-475

Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Kariyer Planlamasına İlişkin Görüşleri: Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Bir Araştırma

2. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi(Futourism 2018), Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.464-468

Erzincan Kent İmajı Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.516-520

Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

VII. ULUSAL III. ULUSARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.135-149

Etkinlik Turizmi Kapsamında Gümüşhane’deki Yayla Şenlikleri

International Tourism Symposium, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.142

Miras Çekicilikleri Bağlamında Kelkit İlçesinde Kültür Turizmi Potansiyeli

International Tourism Symposium, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.143

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kültürel Miras Unsurlarına Yönelik Tutumları

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.77

Turizm İşletmelerinin Pazarlama Yönelimleri: Bir Alan Araştırması

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.72

KIŞ SPORCULARI BAKIŞ AÇISINDAN ERZURUM-PALANDÖKEN KIŞ TURİZM MERKEZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

:I. ULUSAL ALTERNATİF TURİZM KONGRESİ, Erzincan, Turkey, 7 - 09 April 2016, vol.-, pp.255

Erzincan Ergan Dağı Kış Turizm Merkezine Yönelik Sürdürülebilir Turizm Önerileri

Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 16 - 18 May 2015, pp.723-735 Sustainable Development

Otel İşletmeleri ve Seyahat Acentaları Yöneticilerinin Sürdürülebilir Turizme Bakış Açısı: Bir Alan Araştırması

Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 16 - 18 May 2015, pp.235-246

GELENEKSEL BİR ÜRÜNOLARAK SARUÇ’UN MARKALAŞMASI

4.GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU 17-19 NİSAN 2014, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2014, pp.838

Avrupa Birliği Bölgesel Politika ve Planlama Çalışmalarının Turizme Etkileri

Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 17 - 20 October 2012

Erzurum İli Turizm Kümelenme Potansiyeline Yönelik Bir Araştırma

10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, Turkey, 21 - 24 October 2009, pp.725-747

Quality Approach In Vocational Education

1. International 5. National Vocational Schools Symposium, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.2333-2342

Çoruh Vadisinde Sürdürülebilir Turizm Arayışları

13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Adana, Turkey, 30 October - 01 November 2008, pp.489-502 Sustainable Development

Seyahat İşletmelerinin Destinasyon Oluşturmada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 April 2008, pp.383-388

Spor Olimpiyatları ve Turizm İlişkisinde Kış Olimpiyatları

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 April 2008, pp.224-229

Doğu Marmara’da Faaliyet Gösteren Turizm İşletmelerinin Pazarlama Yönelimleri ve SWOT Analizi

I. Karasu Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, Sakarya, Turkey, 7 - 08 September 2007, pp.783-802

Books & Book Chapters

Turizm ve Destinasyon Pazarlamasında Çevre

in: Turizm ve Destinasyon Pazarlaması, Aydın Ünal,Onur Çelen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.81-98, 2022

Turizm Destinasyonlarında Kümelenme

in: Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar II, Aydın Ünal, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.293-306, 2021

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi

in: Türkiye'nin Kış Turizm Merkezleri ve Potansiyeli, Erkan Sağlık,Muharrem Tuna, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.246-257, 2020

Tarihin ve Tabiatın Kenti Mudurnu

in: Yavaş Şehirler ve Alternatif Turizm, Başar Fatma, Türkmendağ Tuba, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.213-227, 2020

Kış Sporları Turizmi

in: Gelecek Turizm Trendleri, Şahin Sedat, Meriç Sağbetullah, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.316-352, 2020

Turizm Faaliyetlerinin Sınırlandırılmasında Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri ve Taşıma Kapasitesi

in: Sürdürülebilir Turizm: Gösterge Geliştirme ve Ölçme Yaklaşımı, Oğuz Türkay; İsmail Çalık, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.357-377, 2019 Sustainable Development

Health Tourism, Health Tourism Destinations’ Attributes, and Health Tourists’ Motivations

in: Travel Motivations: A Systematic Analysis of Travel Motivations in Different Tourism Contexts, Çakır, O., Editor, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, pp.201-242, 2019

Kültürel Miras Turizmi

in: Turizmin Geleceği: Yeni Arayışlar, Kanca B., Ertaş, Ç., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.197-226, 2019

Turizm İşletmelerinde Bütçeleme

in: Turizm İşletmelerinde Maliyetler ve Kontrolü, Nurettin AYAZ, Bayram AKAY, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.202-221, 2016

Kuruluş Yeri Seçimi

in: Profesyonel Restoran Yönetimi, Mehmet SARIIŞIK, Şenol ÇAVUŞ, Kurtuluş KARAMUSTAFA, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.37-62, 2010

Erzurum, Agrı, Van

in: Türkiye Turizm Cografyası, Gürhan AKTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.445-468, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt V

Detay Yayıncılık, pp.273-274, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt I

Detay Yayıncılık, pp.7-7, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt VIII

Detay Yayıncılık, pp.342-343, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XVI

Detay Yayıncılık, pp.151-152, 2022

Metrics

Publication

67

Citation (Scopus)

32

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Thesis Advisory

2

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals