Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of Car Park Etudes with Different Statistical Methods and Modeling with GIS Erzincan Province Sample

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.23-32, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentiçi Kavşakların Mikrosimülasyon Yöntemiyle Modellenmesi: Erzurum İli Örneği

International Conference On Access To Recent Advances In Engineering And Digitalization, Kayseri, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.152-153

Erzurum Gürcükapı Kavşağının Mikrosimülasyon İle Değerlendirilmesi

International Conference On Access To Recent Advances In Engineering And Digitalization, Kayseri, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.154-155

Otopark Problemlerinin Kent Merkezi Bazında Etüdü ve Çözümsel Yaklaşımı (Erzincan İli Örneği)

Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, Mardin, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2019, ss.115-126

Otopark Etütlerinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi

4. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2019, ss.80-92

Otopark Etütlerinin Farklı İstatistiksel Yöntemler İle Analizi ve CBS ile Modellenmesi (Erzincan İli Örneği).

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu , Afyon, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.149-159