Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Associate Professor

  Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2022 Assistant Professor

  Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2017 Research Assistant

  Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2021 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2021 - Continues Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2021 - Continues Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2019 - Continues Vice Dean

  Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi

 • 2018 - Continues Head of Department

  Erzincan Binali Yildirim University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

 • 2004 - 2011

  Other Public Institution, Diyanet İşleri Başkanlığı

Courses

 • Postgraduate MODERN MANTIK METİNLERİ

 • Doctorate MANTIK FELSEFESİ

 • Doctorate Düşünce Tarihi Okumaları

 • Postgraduate Klasik Mantık Metinleri

 • Undergraduate Arapça Mantık Metinleri

 • Undergraduate MANTIK YANLIŞLARI

 • Undergraduate Osmanlıca Mantık Metinleri

 • Undergraduate DÜŞÜNCE TARİHİ OKUMALARI

 • Undergraduate Mantık-Kelam ve Mantık-Fıkıh İlişkileri

 • Undergraduate Düşünce Tarihi Okumaları

 • Postgraduate GAZZALİ MANTIĞI

 • Postgraduate İŞARAT VE ŞERHLERİNDE MANTIK