Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECT OF INTEGRATED STEM EDUCATION ON TEACHERS AND THE OPINIONS OF TEACHERS

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, no.20, ss.948-963, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Astronomi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına nasıl etki ettiğini belirlemek.

International Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.4561-4578, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Teaching Practices with Real Life Content inLight and Sound Learning Areas

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Difficulties Encountered by Academicians in Academic Research Processes in Universities

Journal of Education and Practice, cilt.8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects on technology using efficacy of teacher candidates of education faculty curriculum

International Journal of Current Research, cilt.8, ss.32130-32137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim birinci kademe ders kitaplarının son durumu

International Online Journal of Educational Science, cilt.5, ss.381-392, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Özyeterlilik İnançlarının İncelenmesi

İlköğretim Online Dergisi, cilt.12, ss.1000-1015, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu Personeli Seçme Sinavinin Eğitsel Ortamlara Yansimalari ( Öğretim Üyesi Görüşleri)

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, ss.147-160, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teaching Methods and Techniques Used By Teaching Staff during Lectures As Seen By Candidate Teachers (The Example of Bayburt

Mevlana International Journal of Education, cilt.2, ss.120-134, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The use of internet by pre-Service teachers for educational purposes

Energy Education Science and Technology Part, cilt.4, ss.595-602, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of the 5E learning model on students’ academicachievements in movement and force issues

procedia social and behavioral science, cilt.15, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary school teachers of instructional technologies self-efficacylevels

procedia social and behavioral sciences, cilt.28, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Görüşlerinin Tespit Edilmesi.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.181-197, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Isı İletim Mekanizması Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.185-200, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

First Year Turkish Science Undergraduates’ Understandings and Misconceptions of Light

SCIENCE EDUCATION, cilt.18, ss.1083-1093, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizikte Öğrenme Güçlüklerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.431-437, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Çalışanlarının Radyasyon Tutumunu Belirleme Ölçeği Geliştirme ve Uygulama Çalışması

SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, cilt.1, ss.95

Örnek Olay Destekli İstasyon Tekniğinin Sosyobilimsel Konuların Öğretimi Üzerine Etkisi

II. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), Afyonkarahisar, Türkiye, 28 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.8

Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Sorulan Sorular ile TIMSS Fen Bilimleri Sorularının Karşılaştırılması

International Learning Teaching and Educational Research Congress (ILTER 2018), Amasya, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2018, cilt.1, ss.297

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE STEM EĞİTİMİ ETKİSİNİNİNCELENMESİ

STEMES 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCINECE,TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS(STEM) AND EUCATIONAL SCIENCES (Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi), Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.114

MONTESSORİ YAKLAŞIM TEMELLİ STEM ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

STEMES 2018INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCINECE,TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS(STEM) AND EUCATIONAL SCIENCES (Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi), Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.265-266

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ METAFORLAR

STEMES 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCINECE,TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS (STEM) AND EUCATIONAL SCIENCES (Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi), Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.318-319

ASTRONOMİ KONULARI İÇİN TASARLANAN ÖĞRENME İSTASYONLARININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.242-244

Öğrenme istasyonlarının yıldız kelimesi içeren astronomi kavramlarına ait zihinsel modellere etkisi

12. UFBMEK (12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi), Eylül 2016, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, cilt.1, ss.154

ınstructors opinions about powerpoint their usage frequency use and intended purposes

ınstructors opinions about powerpoint their usage frequency use and intended purposes, Braga, Portekiz, 11 - 16 Temmuz 2016

The effect of real lıfe orıented teachıng practıces on learnıng about lıght and sound

XVII IOSTE SYMPOSIUM Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World19, Braga/Portugal, Portekiz, 11 - 16 Temmuz 2016

OPINIONS ABOUT THE IMPROVEMENTS MADE IN ACCORDANCE WITH THE POLICIES OF THE EUROPEAN UNION SCIENCE EDUCATION COURSE IN TURKEY

International Conference on Research in Education and Science (ICRES, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

The effect of entertaınıng educatıonal materıals on students scıence course metaphors

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), BODRUM/ MUĞLA, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, cilt.1, ss.164

Lisans Öğrencilerinin Radyasyon İle İlgili Tutum ve Bilginlerinin Araştırılması

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Çevre ve Sağlık Eğitimi), Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.391

Instructors’ usage of real-life problems in their lessons and some difficulties that they encounter

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.365-366

Examination in The Terms of Some Variables of Real Life Problems With Teacher Candidates Eyes

World Conference on Design, Arts and Education., Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.867-872

Instructors Usage of Real Life Problems in Their Lessons And Some Difficulties That They Encounter 4 7 Mayıs 2012

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.365-366

Lise Öğrencilerinin İnternet Kullanımı,

, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011

Primary school teachers of instructional techmologies self-efficacy

orld Conference on Educational Technology Researcher., Antalya, Türkiye, 27 Nisan 2011, cilt.28, ss.499-502

The usage of ınstructional technologies by lecturers

World Conference on Educational Technology Researcher., Antalya, Türkiye, 04 Nisan 2011, cilt.28, ss.435-438

Analyzing The Elementary Teachers’ Views On Nature Of Science According To Their Academicals Level

3rd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.942-946

Effects Of 5e Learning Model On Students’ Academic Achievements In The Movement And Force Issues

3rd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Şubat 2011, cilt.15, ss.2459-2462

An Evaluation Of The Activities Designed In Accordance With The 5e Model By The Would-Be Science Teachers

3rd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.708-711

Determinig The Levels Of Pre-Service Science Teachers’ Scientific Literacy And Investigating Effectuality Of The Education Faculties About Developing Scientific Literacy.

Determinig The Levels Of Pre-Service Science Teachers’ Scientific Literacy And Investigating Effectuality Of The Education Faculties About Developing Scientific Literacy., İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, ss.783-787

Study of developing a scale of attitude towards radiation

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES–2011), Bahcesehir University, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011

Sınıf Öğretmenliği Programı Fen Bilgisi Öğretimi Dersi’nde Akran Değerlendirmesi

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Kavramlar Bölümü

Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı, Şahin, H., Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.11-21, 2011