Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

6 Yaş Çocukların İki El Kullanımı ve El-Göz Koordinasyonu Becerilerine Dokuma Eğitiminin Etkisi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.449-467, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Identification of Pencil-Using Skills of Children Aged 36-66 Months

International Educational and Research Journal, cilt.3, ss.42-47, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Geleneksel Annelik Ölçeğinin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, ss.2867-2881, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Television Commercial Preferences of Children Aged 3–6 Years

Eurasian Journal of Educational Research (EJER), cilt.65, ss.165-180, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Developing The Parental Attitude Scale for children’s health rights.

Asian Academic Research Journal of Social Science & Humanities, cilt.1, ss.26-45, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Developing the Parental Attitude Scale for Children's Health Rights

Asian Academic Research Journal of Social Sciences & Humanities, cilt.3, ss.26-45, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Predictor effect of parental authority on the children’s self-care skills

The European Procedia Social and Behavioural Sciences, cilt.1, ss.60-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özbakım Becerilerinde Ebeveyn Desteği Envanterinin (OBEDE) Geliştirilmesi ve Standardizasyonu

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.19-36, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Socio-Economic Situation on Attitudes of Parents for Children's Rights

Middle Eastern & African Journal of Educational Research, cilt.4, ss.20-31, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveyn Otorite Ölçeği’ni (EOÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.267-288, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Standardizasyonu

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.1-22, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 36-72 Aylık Çocukların Görsel Algı ve Kavramsal Gelişim Durumlarının İncelenmesi

3.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 December 2018, ss.121-122

Geleneksel Babalık Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 May 2018, ss.146-148

Eğitsel Materyallerde Hata Kontrolü Sistemi Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkisi

Uluslaarası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 May 2018, ss.106-107

Eğitsel Materyallerde Kendi Kendine Kontrol Sistemi Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkisi.

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 May 2018, ss.108-109

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Annelerinin Öz Yeterlilik Durumlarının İncelenmesi.

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 October 2017, ss.96-105

Annelerin Çocuklarının Haklarına Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlilik Durumlarının İncelenmesi.

Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, Düzce, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.263-272

Geçmişten Günümüze Ahıska Türklerinin Çocuk Oyunları

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 May 2017, ss.393-404

Erzincan da Çocuk Olmak Çocuk Dostu Şehir Girişimi

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, ss.493-501

Ebeveynlerin Çocuk Dostu Şehir Konusundaki Görüşleri Erzincan Örneklemi

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, ss.485-492

Perception of Parental Love in 4-6 Year Old Children

The Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 7 - 10 May 2016, ss.68-77

Çocuk haklarına yönelik ebeveyn tutumları ile ebeveynlik rolleri arasındaki ilişki

III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 May 2015, ss.511-522

36-66 aylık çocukların kalem kullanma becerilerinin betimlenmesi

IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 205), Ankara, Türkiye, 8 - 10 May 2015, ss.640-642

The Games 3-6 Aged Children’s Wish to Play in the School Garden

ERPA Congress, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 June 2014, ss.233-240

Predictor effect of parental authority on the children’xxs self care skills.

The Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences, Mersin, Türkiye, 14 May 2014 - 17 May 2017, ss.60-68

Examination of Parents Attitudes towards Child Rights In terms of Child s Age and Gender

European Conference of Social and Behavioral Science, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 June 2013, ss.195-203

Ebeveyn Otoritesinin Ebeveyn Çocuk Hakları Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 November 2010, ss.264-276

Effect of Parental Involvement Programs on Cognitive Learning Levels of Children 5-6 Age

Proceeding of International Conference on Educational Science, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 June 2008, ss.2069-2073

Beş Altı Yaş Çocukların Kelime Dağarcığı Gelişimine Ana Dil Eğitim Programının Etkisi

Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 October 2002, ss.122-131

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Tarihsel Gelişimi, Aslı Yıldırım, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.73-94, 2019

Okul Öncesi Eğitim Programları

Okul Öncesi Eğitim Programı İçin Uygulamalı Çalışmalar, Aslı Yıldırım, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.253-284, 2019

Okul Öncesi Eğitim Programları

0-36 Aylık Çocuklar İçin Uygulamalı Çalışmalar , Aslı Yıldırım, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.226-252, 2019

Dokumadaki Sihir

Dahi Yayıncılık, İstanbul, 2017

Dokumadaki Sihir

Dokuma Etkinlikleri, YURTSEVER KILIÇGÜN M., Editör, Dahi Yayıncılık, İstanbul, ss.1-73, 2017

Seslerin Dünyası

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2010

Sağlık Dünyam

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2010

Okuldaki Dünyam

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2010

İş Dünyas

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2010

Benim Dünyam

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2010

Dünya Dönüyor

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2010

Dünyadan Haberler

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2010

Dünya’nın Üstünde

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2010