Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2009Doktora

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1999 - 2002Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1995 - 1999Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009Doktora

  Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Anne Babaların Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı

 • 2002Yüksek Lisans

  Beş-Altı Yaş Çocukların Kelime Dağarcığı Gelişimine Ana Dil Eğitim Programının Etkisi

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Meta Analiz Çalıştayı , Anı Yayıncılık

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Nitel Veri Analizi Nvivo Programının Tanıtımı ve Uygulamaları Çalıştayı , Anı Yayıncılık

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Akademik Yazma ve Endnote Çalıştayı , Anı Yayıncılık

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalıştayı , Anı Yayıncılık

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  MEB Erzincan İli Eğitim Çalıştayı , MEB

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  TUBİTAK - Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Proje Hazırlama Teknikleri , TUBİTAK

 • 2011Eğitim Yönetimi ve Planlama

  TUBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri , TUBİTAK

 • 2009Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Testi Eğitimi , Psikolojik Test Derneği

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Test Eğitimi , Psikolojik Test Derneği