Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

International Portfolio Movements: Panel Data Analysis

Journal of Applied Finance Banking, cilt.2, ss.189-198, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme: Statik ve Dinamik Panel Veri Analizi

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.107-118, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İktisadi Büyümede Finansal Gelişmenin Etkisi: D-8 Ülkelerinde Nedensellik İlişkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.225-235, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sermaye Hareketlerini Belirleyen Faktörler ve Türkiye Örneği

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst Orta Gelir Grubu Ülkelerinde Dış Ticaret ve İktisadi Büyüme

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.303-312, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Ticaret Beşeri Sermaye Ve İktisadi Gelişme Arasındaki Uzun Dönem Nedensellik İlişkisinin Testi

A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.675-687, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Araç Talebi Ve Yakıt Fiyatları Arasındaki İlişkinin Eşbütünleşme Tekniği İle İncelenmesi

A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.689-701, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eş Bütünleşme Analizi ile Türkiye’de Şeker Pancarı Üretiminin Analizi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.7, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelir Grupları İtibariyle Harcama Kalıpları: 1987-1994 Türkiye Kentsel Kesim Verileri”

DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler FAkültesi Dergisi, cilt.17, ss.127-139, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kuznets Eğrisi ile Ekonomik ve Siyasal Liberalizasyon Uygulamaları Arasındaki İlişkiler

International Conference on Economics Finance and Banking, Bishkek, Kırgızistan, 5 Ekim - 07 Ocak 2017, cilt.9, ss.1-9

Kitap & Kitap Bölümleri

Convergence to Maastricht Criteria as Economic Performance Criteria: Analysis on the EU and Transition Economies Joined the EU

Euro-Asian Economies in Transition,, E. A. H. Gencer, İ. Sözen and S. Sarı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.307-324, 2017