Petrol Gelirlerine Bağımlılığın Yüksek Olduğu Geçiş Ekonomilerinde Petrol Fiyatları İhracat İstihdam ve Ekonomik Büyüme İlişkileri


NİŞANCI M. , YURTTANÇIKMAZ Z. Ç. , DOKER A. C. , EMSEN Ö. S.

International Conference on Eurasian Economies, 29 - 31 Ağustos 2016