Geçiş Ekonomilerinde Girşimciliğin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri


GERNİ G. M. , NİŞANCI M. , ÇELİK A. A. , YURTTANÇIKMAZ Z. Ç.

International Eurasian Economics Conference, 20 - 23 Ağustos 2013