Lewis’in İki Sektörlü Büyüme Modeline Çin Özelinde Bakış: Büyümenin Sınırlarına Gelindi mi?,


NİŞANCI M. , SARI S., DOKER A. C. , ÇELİK A. A. , EMSEN Ö. S.

International Conference on Economics Finance and Banking, 15 - 16 Temmuz 2017