Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Role of Transparency In Corporate Governance and Its Regulation in the EU

EUROPEAN REVIEW, cilt.10, ss.139-147, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kurumsal Yönetimde “Şeffaflık” ve Türk Ticaret Hukukundaki Uygulamaları

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, ss.369-417, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Önemi ve Mevzuattaki Düzenlenişi: AB ve Türkiye Kıyaslaması

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.XIX, ss.89-121, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Abusing of Advertising Under Unfair Competition Regulations of Turkish Commercial Code Numbered 6102 and Its Reflections on the Marketing Practises

5th International Conference on Business and Economics Studies, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 12 Ağustos 2018, ss.30-53