Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EUROPEAN UNION'S INCREASING INTEREST IN THE PROBLEMS OF ALEWIS AND BEKTASHIS IN TURKEY AS A HUMAN RIGHTS PROBLEM

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, ss.169-184, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OSMANLI’NIN KUZEY VE DOĞU POLİTİKASI veRUSYA’NIN “SICAK DENİZLERE İNME POLİTİKASI”KAPSAMINDA ŞEKİLLENEN DOĞU SINIRLARI

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.297-334, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE’YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.222-241, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIR KAVRAMI VE TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE TÜRKİYE-İRAN SINIRININ OLUŞUMU VE ÖNEMİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.77-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Mülteciler Sorunu, Geri Kabul Antlaşması ve Türkiye-AB Vize Pazarlığı”,

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.428-445, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin Karşı Karşıya Kaldığı Göç ve Mülteci Sorunları

Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, cilt.1, ss.718-728, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin Parlamenter Sistem Deneyiminin Önemi

KafkasÜniversitesi İİBF Dergisi, cilt.6, ss.149-175, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Gelinen Nokta ve Geleceğe Dair Bazı Öngörüler

EĞİTİM BİLİM TOPLUM DERGİSİ, cilt.13, ss.46-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Hükümet Sistemi Tartışmaları Çerçevesinde Başkanlık Sistemi ve Türkiye de Uygulanabilirliği

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.65-94, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyum Yasaları ile Türkiye’de “İşkence Yasağı” Alanında Sağlanan Gelişmeler

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.127-157, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ombudsmanlık Kavramı ve Türkiye de Kamu Denetçiliği Kurumundan Beklentiler

Sayıştay Dergisi, ss.49-72, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği nin Karadeniz Bölgesi Politikası

Karadeniz, ss.1-15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyum Yasaları ile Türkiye’de “Yaşam Hakkı” Alanında Sağlanan Gelişmeler

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.113-127, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Problems of E-Government in Turkey: The Kars Pilot

China-USA Business Review,, cilt.11, ss.423-437, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Policy Towards South Caucasian Region and Stability in the South Caucasus

International Journal Of Academic Research, cilt.3, ss.432-439, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foreign Policy of the European Union Towards theSouth Caucasus

International Journal of Business and Social Science, cilt.3, ss.187-199, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Turkish Policy Towards South Caucasian Region and Stability in the South Caucasus

International Journal of Academic Research, cilt.3, ss.432-439, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Devlet Eliyle Oluşturulmuş İnsan Hakları Kurumsal Yapısı Üzerine Kurumsal Bir İnceleme

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.136-163, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turkey s Role as an Energy Corridor and Its İmpact on the South Caucasus

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.118-147, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Ombudsmanı nın AB içinde İyi Yönetim Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarını Koruyucu Rolü

Marmara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.19, ss.1-29, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soğuk Savaş Döneminde Avrupa’da Ortak Dış Politika Oluşturma Çabaları

ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ, cilt.9, ss.37-62, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği’nde İnsan Haklarının Gelişimi

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.47-67, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.66-78, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AB’nin “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası” Oluşturma Çabaları ve Türkiye

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.127-145, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AB’nin “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası” Oluşturma Çabaları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.1-31, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Güncel Gelişmeler Işığında Avrupa Birliği’nin Orta Doğu Politikası”,

“IV. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Barışı Tesis Etmek, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 April 2018, cilt.1, ss.245-258

Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu Hakkındaki Algıları

1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Antalya, Türkiye, 20 - 22 April 2018, cilt.1, ss.125-135

Küresel Güçler İçin Güç Mücadelesi Bölgesi Olarak Orta Doğu’nun Stratejik Önemi ve Doğal Kaynakları

1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Antalya, Türkiye, 20 - 22 April 2018, cilt.1, ss.110-116

“Avrupa Birliği ve Suriye Krizi”,

1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Antalya, Türkiye, 20 - 22 April 2018, cilt.1, ss.98-104

“Avrupa Birliği ve Katılım Müzakerelerinde Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu”,

1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Antalya, Türkiye, 20 - 22 April 2018, cilt.1, ss.136-144

Türkiye’nin Avrupa Birliği Bölgesel Politikası’na Uyum Çabaları

4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 September 2017, cilt.1, ss.810-828

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Yaşanan Göçler ve Etkileri

ICOMEP International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 November 2017, cilt.1, ss.556-568

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikasına Uyum Çabaları

International Regional Development Conference, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 September 2017, cilt.1, ss.802-820

Kalkınma Ajansları ve Sosyal Kalkınma: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Örneği

INTERNATİONAL REGİONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Tunceli, Türkiye, 21 - 23 September 2017, cilt.1, ss.1141

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE VİZE SERBESTLİĞİNİN SAĞLANMASININ TÜRKİYE’xxNİN TAM ÜYELİK ÇABALARINA ETKİLERİ

EUREFE - Economic, Administrative and Political Transformations in the World and Turkey: Impacts and Policy Recommendations, Aydın, Türkiye, 27 July 2017 - 29 July 2018, cilt.2, ss.490-503

AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE DİYALOG VE NORMALLEŞME ÇABALARININ ÖNEMİ

EUREFE- Economic, Administrative and Political Transformations in the World and Turkey: İmpacts and Policy Recommendations, Aydın, Türkiye, 27 July 2017 - 29 July 2018, cilt.2, ss.480-489

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AHISKA TÜRKLERİNİN ANAVATANLARINA DÖNÜŞÜ SORUNLARINA BAKIŞI

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 May 2017, cilt.2, ss.151-163

ERZİNCAN İLİ SEÇMENLERİNİN SİYASAL EĞİLİM VE TERCİHLERİ

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.2, ss.839-855

AVRUPA BİRLİĞİ KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ

Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlığının 25. yıldönümü ve UNESCO'nun kararıyla 2016 yılı Hoca Ahmet Yesevi yılı onuruna MANGİLİK ÜLKE-TEK MAKSAT, TEK ÇIKAR VE ORTAK GELECEK KONULU ULUSLARARASI BİLİMSEL -TEORİK KONFERANS, Almati, Kazakistan, 5 - 06 December 2016, cilt.1, ss.29-37

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ ALGISI

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016, cilt.2, ss.811-823

MÜLTECİLER SORUNU GERİ KABUL ANTLAŞMASI VE TÜRKİYE AB VİZE PAZARLIĞI

ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 November 2016, cilt.2, ss.1292-1312

AB Adayı bir Ülke Olarak Türkiye de Çocuk İşçiliği

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 14 - 16 October 2016, cilt.1, ss.1063-1072

How to Overcome the Crisis in Relations Between the European Union and Turkey

European Union and Economic Crisis, International Conference on Economic and Social Studies,, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 10 - 11 May 2013, ss.1-13

Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığının Kıbrıs Sorununa ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri

III. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 18 - 20 October 2012, ss.273-282

The Negative Impacts of the Cyprus Problem on Turkey’s Accession Negotiations on Customs Union

Gümrük Birliği: 15 Yılın Muhasebesi (1996-2011) Uluslararası Sempozyum,, Ankara, Türkiye, 14 - 15 June 2012, ss.117-135

Foreign Policy of the European Union Towards the South Caucasus

III. International Relations Congress: International Caucasia Congress, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 April 2012, ss.55-80

Hazar Havzası Enerji Kaynakları Üzerine Yeni “Büyük Oyun” ve Bölgenin Geleceği Üzerine Etkileri

Uluslararası Üç Deniz Havzası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 October 2011, ss.131-140

Avrupa Birliği ve Karadeniz Bölgesi

IV. Black Sea International Symposioum Conflict and Cooperation,, Giresun, Türkiye, 6 - 07 October 2011, ss.1-15

Türkiye’de e-Devlet Uygulamalarının Sorunları: Kars Örneği

9th International Congress on Knowledge, Economy and Management,, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 23 June - 25 May 2011, ss.1701-1714

Turkish Policy Towards South Caucasian Region and Stability in the South Caucasus

International Symposium, Regional and Global Dynamics: Economic and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad, İzmir, Türkiye, 28 - 29 April 2011, ss.37-57

Yeni Dönemde Kıbrıs’ta Çözüm AB’nin Güney Kıbrıs’a Baskı Yapmasıyla Mümkündür

II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 25 October 2010, ss.81-124

Avrupa Birliği’nin Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak Türkiye’deki Alevi Bektaşilerin Sorunlarına Artan İlgisi

I. Hacı Bektaş Veli Uluslararası Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 7 - 09 May 2010, ss.807-823

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Enerji Arz Kaynaklarını Çeşitlendirme Politikalarına Muhtemel Katkıları

3. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 April 2010, ss.66-80

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Artan Önemi

VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 - 25 October 2009, ss.615-623

Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Birliğin İnsan Hakları Politikası

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 24 - 27 September 2009, ss.2174-2189

Türkiye’nin Değişmeyen Dış Politika Gündemi Olarak Kıbrıs ve Türkiye- AB İlişkilerine Etkisi

IV. Uluslararası Türk Dış Politikası Sempozyumu, Kars, Türkiye, 29 - 30 April 2009, cilt.1, no.1, ss.105-136

Kitap & Kitap Bölümleri

ERZİNCAN!DA SOSYAL DAMGA, KİMLİK VE YOKSULLUK

ERZİNCAN’DA LOM/”POŞA ” YURTTAŞLARIN SİYASAL EĞİLİMLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ALGILARI, HAYDAR EFE, Editör, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, ss.61-73, 2019

ERZİNCAN’DA SOSYAL DAMGA, KİMLİK VE YOKSULLUK

LOM/ ”POŞA” TOPLUMU ÇOCUKLARININ EĞİTİMLE İLGİLİ SORUNLARI, HAYDAR EFE, Editör, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, ss.197-208, 2019

Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2 Orta Amerika ve Karayipler

Karayiplerde Siyasal ve Ekonomik Panaroma, İsmail Ermağan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.145-172, 2018

Opportunities and Threats in European Integration and Turkey-EU-Relations after Brexit

Negotiations Between the United Kingdom and the European Union on the Single Market After Brexit: ”Hard” or ”Soft”Brexit?, Erol Esen, Duygu Şekeroğlu, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.59-75, 2018

BREXİT-ELVEDA AVRUPA İngiltere’xxnin AB’xxden Ayrılmasından sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinde Fırsatlar

Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Arasındaki Tek Pazar Üzerine Müzakereler: ”Sert” Brexit mi, ”Yumuşak” Brexit mi?, Prof. Dr. Erol Esen, Duygu Şekeroğlu, Editör, siyasal yayınevi, Ankara, ss.109-136, 2017

DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 4

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ORTAK AFRİKA-AVRUPA BİRLİĞİ (AB) STRATEJİSİ VE AFRİKA-AB STRATEJİK ORTAKLIĞININ GELECEĞİ, DOÇ. DR. İSMAİL ERMAĞAN, Editör, NOBEL, Ankara, ss.89-110, 2017

DÜNYA SİYASETİNDE LATİN AMERİKA

EKVADOR CUMHURİYETİ, DOÇ.DR. İSMAİL ERMAĞAN, Editör, NOBEL, Ankara, ss.155-184, 2017

Avrupa ve Avrupa Birliği Teori Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler

Lizbon Antlaşması Sonrasında AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Cengiz Dinç, Editör, Savaş Yayınevi, Ankara, ss.331-354, 2015

Yeni Dönemde Türk Dış Politikası

Türkiye’nin Değişmeyen Dış Politika Gündemi Olarak Kıbrıs ve Türkiye AB İlişkilerine Etkisi, Osman Bahadır Dinçer, Habibe Özdal, Hacali Necefoğlu, Editör, USAK YAYINLARI, Ankara, ss.105-136, 2010