Erzincan’da Sosyal Damga, Kimlik ve Yoksulluk


EFE H. , KEMAHLI F. , YAZAR A., ARPACI M., DÜZCAN E., KURAM M. Ş. , ...Daha Fazla

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Siyasal Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Bu çalışma, Erzincan’da yaşayan "poşa" toplumunu konu alan ilk kapsamlı çalışmadır. Çalışmanın temel amacı Erzincan'da "poşa" olarak adlandırılan toplumun siyasi yönelimlerini, ekonomik durumunu ve dışlanma nedenlerini ortaya koymak ve Erzincan'a siyasi, sosyal ve ekonomik olarak entegrasyonlarına katkıda bulunmaktır.

Çalışmada bu topluma ait güncel ekonomik, siyasi ve sosyal veriler elde edilerek bu veriler analiz edilmiştir.

"Poşa" kadınlarının ve çocuklarının sorunlarını da ele alan bu çalışma özellikle kadınların toplumdaki yeri ve çocukların eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara odaklanmaktadır.

Onların ulusal seçimler, yerel seçimler, siyasi partiler, Avrupa Birliği ve belediyelere yönelik görüş ve düşünceleri de anket ve yüz yüze görüşme gibi yöntemlerle ortaya konulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Poşa, dışlanma, kimlik, entegrasyon

This study, is the first comprehensive study on the "Poşa" community living in Erzincan. The main purpose of this study is to reveal the political orientations, economic status and exclusion reasons of the society, which is called "posha" in Erzincan and  and to contribute to their the political, social and economic integration of Erzincan.

 

In this study, current economic, political and social data of this society were obtained and analyzed.

 

This study, which also addresses the problems of "Posha" women and their children, focuses especially on the place of women in society and on the problems children face in the education process.

 

Their opinions about national elections, the local elections, political parties, Avrupa Birliği and municipalities  are also presented by means such as questionnaires and face-to-face interviews.

 

Keywords: Posha, exclusion, identity, integration