Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Avrupa Birliği nin Karadeniz Bölgesi Politikası

Karadeniz , no.15, pp.1-15, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Problems of E-Government in Turkey: The Kars Pilot

China-USA Business Review, , vol.11, no.3, pp.423-437, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kazak Alfabelerinin Tarihi

Uluslararası Türkçe Tarihi Metin Araştırmaları Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 13 - 14 June 2019, vol.1, pp.72-76

Brexit Referandumu Sonrasi Birleşik Krallığın Yaşadığı Siyasi Krizler ve Birleşik Krallık Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği

İkinci Uluslararası Türk Dünyası Strateji Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, vol.1, pp.153-160

Sivil Toplum Örgütlerinin Demokrasiye Katkıları: Kazakistan Örneği

İkinci Uluslararası Türk Dünyası Strateji Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, vol.1, pp.134-140

AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI VE ORTA DOĞUDAKİ ETKİLERİ

V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Tarih ve Kimliği Yeniden Okumak, İstanbul, Turkey, 09 April 2018 - 11 April 2019, vol.1, pp.617-627

Avrupa Birliği ve Demokrasi İçin En Somut Tehdit: Avrupa’da Aşırı Sağ Partilerin Yükselişi

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.47-55 Sustainable Development

Kazak Hanlığı Döneminde Geleneksel Hukuk Kurallarının Kazak Topluluğunda Oynadığı Rol

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.56-62

“Güncel Gelişmeler Işığında Avrupa Birliği’nin Orta Doğu Politikası”,

“IV. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Barışı Tesis Etmek, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2018, vol.1, pp.245-258

“Avrupa Birliği ve Suriye Krizi”,

1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, vol.1, pp.98-104

Küresel Güçler İçin Güç Mücadelesi Bölgesi Olarak Orta Doğu’nun Stratejik Önemi ve Doğal Kaynakları

1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, vol.1, pp.110-116

“Avrupa Birliği ve Katılım Müzakerelerinde Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu”,

1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, vol.1, pp.136-144

Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu Hakkındaki Algıları

1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, vol.1, pp.125-135

Türkiye’nin Avrupa Birliği Bölgesel Politikası’na Uyum Çabaları

4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, vol.1, pp.810-828

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE’YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ

ICOMEP’xx17 INTERNATIONAL CONGRESS MANAGEMENT, ECONOMICS AND POLICY, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, vol.1, pp.516-534

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Yaşanan Göçler ve Etkileri

ICOMEP International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, vol.1, pp.556-568

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikasına Uyum Çabaları

International Regional Development Conference, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, vol.1, pp.802-820

Kalkınma Ajansları ve Sosyal Kalkınma: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Örneği

INTERNATİONAL REGİONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, vol.1, pp.1141

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE VİZE SERBESTLİĞİNİN SAĞLANMASININ TÜRKİYE’xxNİN TAM ÜYELİK ÇABALARINA ETKİLERİ

EUREFE - Economic, Administrative and Political Transformations in the World and Turkey: Impacts and Policy Recommendations, Aydın, Turkey, 27 July 2017 - 29 July 2018, vol.2, pp.490-503

AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE DİYALOG VE NORMALLEŞME ÇABALARININ ÖNEMİ

EUREFE- Economic, Administrative and Political Transformations in the World and Turkey: İmpacts and Policy Recommendations, Aydın, Turkey, 27 July 2017 - 29 July 2018, vol.2, pp.480-489

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AHISKA TÜRKLERİNİN ANAVATANLARINA DÖNÜŞÜ SORUNLARINA BAKIŞI

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.2, pp.151-163

ERZİNCAN İLİ SEÇMENLERİNİN SİYASAL EĞİLİM VE TERCİHLERİ

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.839-855

AVRUPA BİRLİĞİ KAZAKİSTAN İLİŞKİLERİ

Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlığının 25. yıldönümü ve UNESCO'nun kararıyla 2016 yılı Hoca Ahmet Yesevi yılı onuruna MANGİLİK ÜLKE-TEK MAKSAT, TEK ÇIKAR VE ORTAK GELECEK KONULU ULUSLARARASI BİLİMSEL -TEORİK KONFERANS, Almati, Kazakhstan, 5 - 06 December 2016, vol.1, pp.29-37

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ ALGISI

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.811-823

TÜRKİYE NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNLARI

ICOMEP International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.2, pp.1313-1324 Sustainable Development

MÜLTECİLER SORUNU GERİ KABUL ANTLAŞMASI VE TÜRKİYE AB VİZE PAZARLIĞI

ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.2, pp.1292-1312 Sustainable Development

AB Adayı bir Ülke Olarak Türkiye de Çocuk İşçiliği

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, vol.1, pp.1063-1072 Sustainable Development

How to Overcome the Crisis in Relations Between the European Union and Turkey

European Union and Economic Crisis, International Conference on Economic and Social Studies,, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013, pp.1-13

Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığının Kıbrıs Sorununa ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri

III. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Mersin, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.273-282

The Negative Impacts of the Cyprus Problem on Turkey’s Accession Negotiations on Customs Union

Gümrük Birliği: 15 Yılın Muhasebesi (1996-2011) Uluslararası Sempozyum,, Ankara, Turkey, 14 - 15 June 2012, pp.117-135

Foreign Policy of the European Union Towards the South Caucasus

III. International Relations Congress: International Caucasia Congress, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 April 2012, pp.55-80

Hazar Havzası Enerji Kaynakları Üzerine Yeni “Büyük Oyun” ve Bölgenin Geleceği Üzerine Etkileri

Uluslararası Üç Deniz Havzası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2011, pp.131-140

Avrupa Birliği ve Karadeniz Bölgesi

IV. Black Sea International Symposioum Conflict and Cooperation,, Giresun, Turkey, 6 - 07 October 2011, pp.1-15

Türkiye’de e-Devlet Uygulamalarının Sorunları: Kars Örneği

9th International Congress on Knowledge, Economy and Management,, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 23 June - 25 May 2011, pp.1701-1714

Turkish Policy Towards South Caucasian Region and Stability in the South Caucasus

International Symposium, Regional and Global Dynamics: Economic and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad, İzmir, Turkey, 28 - 29 April 2011, pp.37-57

Yeni Dönemde Kıbrıs’ta Çözüm AB’nin Güney Kıbrıs’a Baskı Yapmasıyla Mümkündür

II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 25 October 2010, pp.81-124

Avrupa Birliği’nin Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak Türkiye’deki Alevi Bektaşilerin Sorunlarına Artan İlgisi

I. Hacı Bektaş Veli Uluslararası Sempozyumu, Çorum, Turkey, 7 - 09 May 2010, pp.807-823 Sustainable Development

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Enerji Arz Kaynaklarını Çeşitlendirme Politikalarına Muhtemel Katkıları

3. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 April 2010, pp.66-80

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Artan Önemi

VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 October 2009, pp.615-623

Avrupa Birliği’nin Dış İlişkilerinin Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Birliğin İnsan Hakları Politikası

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.2174-2189 Sustainable Development

Türkiye’nin Değişmeyen Dış Politika Gündemi Olarak Kıbrıs ve Türkiye- AB İlişkilerine Etkisi

IV. Uluslararası Türk Dış Politikası Sempozyumu, Kars, Turkey, 29 - 30 April 2009, vol.1, no.1, pp.105-136

Books & Book Chapters

Hedef Ülke Türkiye’deki Afgan Göçmenler

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2021

Avrupa Komisyonu

in: Avrupa Birliği Kurumlar ve Politikalar, Dinç, Cengiz, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.71-94, 2020

ERZİNCAN’DA LOM/”POŞA ” YURTTAŞLARIN SİYASAL EĞİLİMLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ALGILARI

in: ERZİNCAN!DA SOSYAL DAMGA, KİMLİK VE YOKSULLUK, HAYDAR EFE, Editor, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, pp.61-73, 2019 Sustainable Development

LOM/ ”POŞA” TOPLUMU ÇOCUKLARININ EĞİTİMLE İLGİLİ SORUNLARI

in: ERZİNCAN’DA SOSYAL DAMGA, KİMLİK VE YOKSULLUK, HAYDAR EFE, Editor, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, pp.197-208, 2019 Sustainable Development

Karayiplerde Siyasal ve Ekonomik Panaroma

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2 Orta Amerika ve Karayipler, İsmail Ermağan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.145-172, 2018

Negotiations Between the United Kingdom and the European Union on the Single Market After Brexit: ”Hard” or ”Soft”Brexit?

in: Opportunities and Threats in European Integration and Turkey-EU-Relations after Brexit, Erol Esen, Duygu Şekeroğlu, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.59-75, 2018

EKVADOR CUMHURİYETİ

in: DÜNYA SİYASETİNDE LATİN AMERİKA, DOÇ.DR. İSMAİL ERMAĞAN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.155-184, 2017

Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Arasındaki Tek Pazar Üzerine Müzakereler: ”Sert” Brexit mi, ”Yumuşak” Brexit mi?

in: BREXİT-ELVEDA AVRUPA İngiltere’xxnin AB’xxden Ayrılmasından sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinde Fırsatlar, Prof. Dr. Erol Esen, Duygu Şekeroğlu, Editor, siyasal yayınevi, Ankara, pp.109-136, 2017

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ORTAK AFRİKA-AVRUPA BİRLİĞİ (AB) STRATEJİSİ VE AFRİKA-AB STRATEJİK ORTAKLIĞININ GELECEĞİ

in: DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 4, DOÇ. DR. İSMAİL ERMAĞAN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.89-110, 2017

Lizbon Antlaşması Sonrasında AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası

in: Avrupa ve Avrupa Birliği Teori Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler, Cengiz Dinç, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.331-354, 2015

Türkiye’nin Değişmeyen Dış Politika Gündemi Olarak Kıbrıs ve Türkiye AB İlişkilerine Etkisi

in: Yeni Dönemde Türk Dış Politikası, Osman Bahadır Dinçer, Habibe Özdal, Hacali Necefoğlu, Editor, USAK YAYINLARI, Ankara, pp.105-136, 2010

Metrics

Publication

87

Project

2

Thesis Advisory

10
UN Sustainable Development Goals