Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İşçi Sendikalarında Delegelik

çalışma ilişkileri dergisi, cilt.11, no.2, ss.22-58, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

188 SAYILI ILO BALIKÇILIK İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA BALIKÇILIK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.24, no.3, ss.67-105, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ceza İnfaz Mevzuatı Kapsamında Çalışan Tutuklu ve Hükümlülerin Sosyal Güvenliği

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, ss.752-781, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği

Antalya Bilim Üniversitesi HUkuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.193-229, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümlülüğü

LEGAL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, cilt.15, ss.1402-1458, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplu İş Hukuku Açısından İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.169-232, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6704 Sayılı Yasayla Getirilen İşveren Teşviği

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.59-87, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6331 sayılı kanuna göre çalışanların yükümlülükleri

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, ss.207-236, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tedavi Giderlerinin Karşılanması

LEGAL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ, cilt.9, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Doğum İzninin İşçinin Kıdemine ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi

Çalışma ve Toplum, cilt.21, ss.123-136, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Esnaf Ahilik Sandığının Refahiyede Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Refahiye Araştırmaları Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 14 - 15 Mart 2019, ss.243-256

İŞVERENLERİN DAHİLİ ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YETKİLİ İDARELERLE İŞBİRLİĞİ

9. Uluslarararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018, ss.1-11

“Evde Çocuk Bakımı Hizmeti Veren Kadınların Çalışma Yaşamından Doğan Haklarında Güncel Gelişmeler”

I.uluslararası Kadın araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017, ss.76

Kitap & Kitap Bölümleri

iş sağlığı ve güvenliği

İş hukuku, Canbolat T., Editör, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-23, 2018