Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Knowledge and Practice Situations of Nurses on Non-pharmacological Methods and in Pain Management

New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, cilt.8, ss.98-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.98-105, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelerin Malpraktis ile İlgili Algı, Tutum ve Davranışları

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri, cilt.21, ss.207-214, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İLK VE ACİL YARDIM LABORATUVARINDA UYGULANAN SİMÜLASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN TEMEL BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 November - 30 December 2019, ss.1216

Tarihsel Süreçte Afete Dirençli Toplumlar: Erzincan İli Örneği

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 26 - 28 September 2019, ss.2600-2601

Paramedik Öğrencilerine Verilen Tıbbi Atık Yönetimi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22 - 24 October 2018, ss.657

Evaluation of the Efficacy of Medical Waste Management Education Given to Paramedic Students.

1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22 - 24 October 2018, ss.649

Ülkemizde Öncelikli Bir Alan: Acil Hemşireliği

5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 November 2017, ss.44

Glass Ceılıng Syndrome Perceptıons Of 112 Staff

5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 November 2017, ss.22-23

Personal Innovatıveness Levels Of 112 Staf

5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 November 2017, ss.24-25

Hemşirelerin Ağrı Yönetiminde İlaç Dışı Yöntemleri Bilme ve Uygulama Durumları

4th World Conference on Health Sciences, Antalya, Türkiye, 28 - 30 April 2017, ss.100

Hemşirelerin Afetlere Karşı Hazır Olma Durumları ve Hazırlık Algıları

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 15 May 2016, ss.100

Malpraktiste Algı, Tutum ve Davranışlar: Hemşireler Örneği

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 09 October 2015, ss.244-245

Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 April 2015, ss.332

Psikiyatri Polikliğine Başvuran Hastalarda Tedavi Uyumu

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 09 October 2010, ss.100

Paramedik Öğrencilerine Verilen Tıbbi Atık Yönetimi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22 - 24 October 1918, ss.649