Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Nisan 2017Hemşirelerin Ağrı Yönetiminde İlaç Dışı Yöntemleri Bilme ve Uygulama Durumları

  Antalya

 • Mayıs 2016Hemşirelerin Afetlere Karşı Hazır Olma Durumları ve Hazırlık Algıları

  Ankara

 • Nisan 2016Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

  Eskişehir

 • Ekim 2015Malpraktiste Algı, Tutum ve Davranışlar: Hemşireler Örneği

  Konya

 • Nisan 2015Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları

  Kayseri

 • Ekim 2010Psikiyatri Polikliğine Başvuran Hastalarda Tedavi Uyumu

  İzmir