Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Acil Durum ve Afet Yönetimi Öğrencilerinin Covid-19 Fobisi

Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, vol.6, no.15, pp.109-114, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Nurses’ Perceived and Actual Preparedness for Disasters

International Journal of Health Services Research and Policy, vol.6, no.2, pp.158-167, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyolojik Afetler ve COVID-19

Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.41-50, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Effects of Basic Skills Level of Emergency and First Aid Laboratory of Applied Simulation Training Students

Journal of Health Services and Education, vol.3, no.2, pp.45-51, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Knowledge and Practice Situations of Nurses on Non-pharmacological Methods and in Pain Management

New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, vol.8, pp.98-105, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.98-105, 2017 (National Refreed University Journal)

Hemşirelerin Malpraktis ile İlgili Algı, Tutumve Davranışları

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri, vol.21, no.3, pp.207-214, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı Öğrencilerinin COVID-19 Fobisi Durumlarının İncelenmesi

2.Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 October 2020, pp.195 Sustainable Development

İlk ve Acil Yardım Laboratuvarında Uygulanan Simülasyon Eğitiminin Öğrencilerin Temel Beceri Düzeyine Etkisi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 November - 30 December 2019, pp.1216

Tarihsel Süreçte Afete Dirençli Toplumlar: Erzincan İli Örneği

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.2600-2601

Paramedik Öğrencilerine Verilen Tıbbi Atık Yönetimi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.657

112 Personellerinin Cam Tavan Sendrom Algısı

5th Internatıonal Paramedıc Congress, 2 - 05 November 2017

Ülkemizde Öncelikli Bir Alan: Acil Hemşireliği

5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.44

Personal Innovativeness Levels of 112 Staf

5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.24-25

Hemşirelerin Ağrı Yönetiminde İlaç Dışı Yöntemleri Bilme ve Uygulama Durumları

4th World Conference on Health Sciences, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.100

Hemşirelerin Afetlere Karşı Hazır Olma Durumları ve Hazırlık Algıları

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.100

Malpraktiste Algı, Tutum ve Davranışlar: Hemşireler Örneği

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.244-245

Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.332

Psikiyatri Polikliğine Başvuran Hastalarda Tedavi Uyumu

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 09 October 2010, pp.100

Books & Book Chapters

Son Pandemi Covid-19 ve Çıkarılan Dersler

in: Biyolojik Afetler ve Yönetimi, Turgut Şahinöz, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.255-270, 2022

Bütünleşik Afet Yönetimi ve Türkiye İle Bazı Ülkelerin Afet Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması

in: Disiplinlerarası Afet Risk Yönetimi Çalışmaları, Oral Vildan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-16, 2021