Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afet Yönetim Modelleri: Sistematik Bir İnceleme

Balkan 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 6 - 08 October 2023, pp.126-127

Türk Devletlerinin Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemleri ve Karşılaştırılması

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 9 - 12 October 2022

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı Öğrencilerinin COVID-19 Fobisi Durumlarının İncelenmesi

2.Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 October 2020, pp.195 Sustainable Development

İlk ve Acil Yardım Laboratuvarında Uygulanan Simülasyon Eğitiminin Öğrencilerin Temel Beceri Düzeyine Etkisi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 November - 30 December 2019, pp.1216

Tarihsel Süreçte Afete Dirençli Toplumlar: Erzincan İli Örneği

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.2600-2601 Creative Commons License Sustainable Development

Paramedik Öğrencilerine Verilen Tıbbi Atık Yönetimi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.657

112 Personellerinin Cam Tavan Sendrom Algısı

5th Internatıonal Paramedıc Congress, 2 - 05 November 2017

Personal Innovativeness Levels of 112 Staf

5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.24-25

Hemşirelerin Ağrı Yönetiminde İlaç Dışı Yöntemleri Bilme ve Uygulama Durumları

4th World Conference on Health Sciences, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.100

Hemşirelerin Afetlere Karşı Hazır Olma Durumları ve Hazırlık Algıları

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.100

Malpraktiste Algı, Tutum ve Davranışlar: Hemşireler Örneği

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.244-245

Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.332

Books & Book Chapters

Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilikte Üniversitelerin Rolü

in: Sosyal & Beşerî Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar II, Fevzi ÇAKMAK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.357-372, 2023

Yüzyılın Afeti: 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Üzerine Bir Değerlendirme

in: Küreselleşen Dünyada Sosyal Bilimler, Serap SARITAŞ, Editor, Duvar Kitapevi, İzmir, pp.71-88, 2023

Türk Devletlerinin Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemleri ve Karşılaştırılması

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, Ayşe CEYLAN ÇATALCI, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.395-412, 2023

Afetler ve Hayvanlar

in: Afetlerde Savunmasız Gruplar, Galip USTA,Ramazan ASLAN, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.207-218, 2022 Sustainable Development

Erzincan İlinin Doğa Kaynaklı Afet Riskleri ve Yönetimi

in: Afet Direnci Kapsamında Çalışmalar II, Melikşah Turan,Vildan Oral, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.127-146, 2022

Son Pandemi Covid-19 ve Çıkarılan Dersler

in: Biyolojik Afetler ve Yönetimi, Turgut Şahinöz, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.255-270, 2022

Bütünleşik Afet Yönetimi ve Türkiye İle Bazı Ülkelerin Afet Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması

in: Disiplinlerarası Afet Risk Yönetimi Çalışmaları, Oral Vildan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-16, 2021

Metrics

Publication

36

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

9

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals