Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Afete Dirençlilikte Bireylerin Afetlere Hazırlığının İncelenmesi: Erzincan İli Örneği

Afet ve Risk Dergisi, vol.5, no.1, pp.261-269, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Acil Durum ve Afet Yönetimi Öğrencilerinin Covid-19 Fobisi

Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, vol.6, no.15, pp.109-114, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Nurses’ Perceived and Actual Preparedness for Disasters

International Journal of Health Services Research and Policy, vol.6, no.2, pp.158-167, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Biyolojik Afetler ve COVID-19

Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.41-50, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.98-105, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Knowledge and Practice Situations of Nurses on Non-pharmacological Methods and in Pain Management

New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, vol.8, pp.98-105, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelerin Malpraktis ile İlgili Algı, Tutumve Davranışları

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri, vol.21, no.3, pp.207-214, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı Öğrencilerinin COVID-19 Fobisi Durumlarının İncelenmesi

2.Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 October 2020, pp.195 Sustainable Development

İlk ve Acil Yardım Laboratuvarında Uygulanan Simülasyon Eğitiminin Öğrencilerin Temel Beceri Düzeyine Etkisi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 November - 30 December 2019, pp.1216

Tarihsel Süreçte Afete Dirençli Toplumlar: Erzincan İli Örneği

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.2600-2601

Paramedik Öğrencilerine Verilen Tıbbi Atık Yönetimi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.657

112 Personellerinin Cam Tavan Sendrom Algısı

5th Internatıonal Paramedıc Congress, 2 - 05 November 2017

Ülkemizde Öncelikli Bir Alan: Acil Hemşireliği

5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.44

Personal Innovativeness Levels of 112 Staf

5. Uluslararası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.24-25

Hemşirelerin Ağrı Yönetiminde İlaç Dışı Yöntemleri Bilme ve Uygulama Durumları

4th World Conference on Health Sciences, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.100

Hemşirelerin Afetlere Karşı Hazır Olma Durumları ve Hazırlık Algıları

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.100

Malpraktiste Algı, Tutum ve Davranışlar: Hemşireler Örneği

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 09 October 2015, pp.244-245

Lise ve Üniversite Düzeyinde Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Bakış Açıları

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.332

Psikiyatri Polikliğine Başvuran Hastalarda Tedavi Uyumu

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 09 October 2010, pp.100

Books & Book Chapters

Son Pandemi Covid-19 ve Çıkarılan Dersler

in: Biyolojik Afetler ve Yönetimi, Turgut Şahinöz, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.255-270, 2022

Bütünleşik Afet Yönetimi ve Türkiye İle Bazı Ülkelerin Afet Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması

in: Disiplinlerarası Afet Risk Yönetimi Çalışmaları, Oral Vildan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-16, 2021