Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Risk Toplumu ve Din -Yeni Bir Sosyolojiye Doğru-

Mukaddime, vol.11, no.1, pp.274-279, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AVRUPA’DA İSLAMOFOBİNİN MEŞRULAŞTIRILMASI: “ISLAM EUROPÄISCHER PRÄGUNG” ÖRNEĞİ

1. ULUSLARARASI MEDYA VE İSLAMOFOBİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 25 May 2021

Değişim Sosyolojisi Açısından Diriliş Düşüncesi

ULUSLARARASI SEZAİ KARAKOÇ SEMPOZYUMU 26-28 MAYIS 2022 - DİYARBAKIR, Diyarbakır, Turkey, 26 May 2022, pp.19-42 Creative Commons License

Aidiyet ve Ötekileştirilme Arasında Almanyalı Türklerin Yaşadıkları İkilemler

İŞGÜCÜ GÖÇÜNÜN 60. YILINDA ALMANYA’DA TÜRK TOPLUMU SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 15 September 2021

Almanya Türklerinin Üçüncü Kuşağının Kimlik Algısı ve Din (Köln Örneği)

III. ULUSLARARASI EKONOMİ, TOPLUM VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 14 - 17 February 2019, no.1, pp.1-17

Birlikte Yaşamın Kavramları Olarak Entegrasyon, Çokkültürlülük ve Katılım: Almanya Türklerinin Bakışı

III. ULUSLARARASI EKONOMİ, TOPLUM VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 14 - 17 February 2019, no.1, pp.18-34

Suriyeli Öğrencilerin İkincil Sosyalleşmeleri Bağlamında Okulun İşlevleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.258

LİSE GENÇLİĞİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2019, no.1, pp.136-149

Gençliğin Kimlik Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Gençlik ve Kültürel Mirasımız / Uluslararası Kongre, Samsun, Turkey, 16 - 18 May 2014, no.1, pp.745-762

Books & Book Chapters

KALANLARIN GÖZÜNDEN AVRUPA'DA ALEVİLİK TOPLULUK-KİMLİK-FARKLILAŞMA

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, 2022

Göç, Din ve Kimlik Vazgeçilmez Birlikteliğin Teorik Gerekçeleri

in: EĞİTİM BİLİMLERİ ve SOSYAL BİLİMLERDE MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR, ÇALIŞANDEMİR Fatma,MERTOL Hüseyin, Editor, Vizetek, Ankara, pp.67-96, 2022 Creative Commons License

GÖZETİM VE MAHREMİYETİN DİJİTAL TOPLUMDA İNŞASI

in: YENİ MEDYA, TOPLUM VE İLETİŞİM BİLİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ, Hülür Himmet,Yaşın Cem, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.479-495, 2021 Creative Commons License

ALMANYA’DA İSLAM VE İSLAM’IN KURUMSAL TEMSİLİ

in: AVRUPA’DA İSLAM POLİTİKALARI İslam’ın Tanınması ve Kurumsal Temsili, Kadir CANATAN, Editor, İZÜ YAYINLARI, İstanbul, pp.23-60, 2021 Creative Commons License

Other Publications