Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Basic Approaches to the Theory of Religion by Georg Simmel

Marifetname, vol.8, no.2, pp.503-531, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İslamofobi Çalışmalarında Kuramsal Yaklaşımlar: Türkçe Makaleler Üzerine Bir İnceleme

SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.54, no.54, pp.1-26, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İş Gücü Anlaşmasının Altmışıncı Yılında Aidiyet ve Ötekileştirilme Arasında Almanyalı Türkler

Turkish Journal of Diaspora Studies, vol.1, no.2, pp.96-120, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sosyolojik Açıdan Oyun ve Münafık: Abdullah b. Übey Örneği

Tokat İlmiyat Dergisi, vol.8, no.2, pp.602-630, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

TÜRKİYE KÖKENLİ ALMANYALI MÜSLÜMANLARIN SOSYAL KATILIMI: PERSPEKTİF DERGİSİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, vol.3, no.4, pp.216-239, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Suriyeli Öğrencilerin İkincil Sosyalleşmeleri Bağlamında Okulun İşlevleri: Çarşamba İlçesi Örneği

AJELI - Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, vol.8, no.1, pp.42-58, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Risk Toplumu ve Din -Yeni Bir Sosyolojiye Doğru-

Mukaddime, vol.11, no.1, pp.274-279, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Almanya’da İslam ve İslam’ın Kurumsal Temsili

İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.15, pp.1-40, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI

Al-Farabi International Journal on Social Sciences, vol.3, no.3, pp.74-88, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

LİSE GENÇLİĞİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ VE BOŞ ZAMANETKİNLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sinop ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.79-114, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ALMANYA’DAKİ TÜRKİYE KÖKENLİ ÜÇÜNCÜ KUŞAK GENÇLERİN KİMLİK ALGISI VE DİN (KÖLN ÖRNEĞİ)

Turkish Studies (Elektronik), vol.14, no.3, pp.1105-1145, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Suriyeli Öğrencilerin İkincil Sosyalleşmeleri Bağlamında Okulun İşlevleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.258

Birlikte Yaşamın Kavramları Olarak Entegrasyon, Çokkültürlülük ve Katılım: Almanya Türklerinin Bakışı

III. ULUSLARARASI EKONOMİ, TOPLUM VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 14 - 17 February 2019, no.1, pp.18-34

Almanya Türklerinin Üçüncü Kuşağının Kimlik Algısı ve Din (Köln Örneği)

III. ULUSLARARASI EKONOMİ, TOPLUM VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, Amasya, Turkey, 14 - 17 February 2019, no.1, pp.1-17

LİSE GENÇLİĞİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2019, no.1, pp.136-149

Gençliğin Kimlik Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Gençlik ve Kültürel Mirasımız / Uluslararası Kongre, Samsun, Turkey, 16 - 18 May 2014, no.1, pp.745-762

Books & Book Chapters

GÖZETİM VE MAHREMİYETİN DİJİTAL TOPLUMDA İNŞASI

in: YENİ MEDYA, TOPLUM VE İLETİŞİM BİLİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ, Hülür Himmet,Yaşın Cem, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.479-495, 2021

ALMANYA’DA İSLAM VE İSLAM’IN KURUMSAL TEMSİLİ

in: AVRUPA’DA İSLAM POLİTİKALARI İslam’ın Tanınması ve Kurumsal Temsili, Kadir CANATAN, Editor, İZÜ YAYINLARI, İstanbul, pp.23-60, 2021 Creative Commons License

Almanya’da İslam ve İslam’ın Kurumsal Temsili

in: Avrupa'da İslam Politikaları, CANATAN, Kadir, Editor, İZÜ Yayınları, İstanbul, pp.23-60, 2021

Other Publications