Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarının Beceriler Açısından İncelenmesi

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.264

Erzincan Depremleri

Human and Civilization Congress From Past to Future, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.178

Küreselleşme nereye?

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018

SOSYAL MEDYA (AĞ) VATANDAŞLIK

VI. ULUSLARARASISOSYAL BİLGİLEREĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 4 - 06 May 2017

Bartın ilinin yemek Kültürü

Türkiye Coğrafyacılar Derneği yıllık kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2014, pp.1

Suşehri Havzasında Genel Arazi kullanımı

Türk Coğrafyacılar Derneği yıllık kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.1-8 Sustainable Development

Erzincan Ovası'nda Belediye Örgütlü Yerleşmelerin Fonksiyonel Özellikleri

1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2012, pp.1089-1099

DEPREM SONRASI ŞEHİR PLANLAMASINA BİR ÖRNEK: ERZİNCAN

ULUSAL COĞRAFYA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 29 - 30 September 2005, pp.97-105

Erzincan Ovası Sulak Alanları

Sırrı Erinç Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2003, pp.373-380 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Genel Coğrafya Özellikleri

in: Erzincan İl Yıllığı, Hüsrev Akın, Editor, Erzincan Valiliği, Erzincan, pp.23-37, 2020

Yerleşme Coğrafyası

in: Genel Coğrafya, Hakkı Yazıcı, Nusret Koca, Editor, Pegem, Ankara, pp.218-228, 2017

Nüfus Coğrafyas

in: Genel Coğrafya, Hakkı Yazıcı, Nusret Koca, Editor, Pegem, Ankara, pp.204-217, 2017

Türkiye'nin Hidrografik Özellikleri

in: Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Yazıcı H., Koca N., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.85-103, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Erzincan Yıllığı

Erzincan Valiliiği, pp.21-35, 2019

Metrics

Publication

65

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

2

Project

4

Thesis Advisory

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals