General Information

Institutional Information

Unit
Fen-Edebiyat Fakültesi
Department
Coğrafya Bölümü
Program
Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı