Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gig Ekonomisinde Vergileme

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, ss.135-142, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011 Yılı Kobi Mali Destek Programı Yararlanıcıların Etki Değerlendirmesi: TRA1 Bölgesi Analizi

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), cilt.4, ss.34-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Kamusal Mal Olarak Su Hakkı

Güvenlik Çalışmaları Dergisi, cilt.18, ss.1-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerelleşme Teorisinin Analizi ve Ekonomik Parametreler Üzerindeki Rasyonalitesi

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.55-83, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye ve OECD Ülkelerinde Yapılan Eğitim Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.1-30, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği İlerleme Raporları Doğrultusunda Türk Vergi Politikalarında Yaşanan Değişimler

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.95-114, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Potansiyel Etkileri ve Gönüllü Uyum Açısından Vergi Afları: 6111 Sayılı Kanunun İrdelenmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.249-270, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mükelleflerin Vergi Algılaması ve Vergi Psikolojisi Üzerine Bir Analiz: Erzurum İli Örneği

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 December 2019, ss.21-39

Yoksulluğu Sona Erdirme Çabasında Sosyal Yardımların Rolü

3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 May 2019, ss.86-87

Türkiye'de Vergi Aflarının Etkinliği; 7020 Sayılı Kanun'un Mali Analizi

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 September 2017, ss.154

Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Günah Vergilerinin Ekonomik ve Sosyal Etkileri

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 September 2017, ss.26

Yerel Yönetim Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Erzincan İli Örneği

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Türkiye, 12 - 14 October 2016, ss.987-1009

Vergi Türleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1970-2014 Arası Türkiye Örneği

Üçüncü Uluslararası Ekonomi Konferansı, Barcelona, İspanya, 1 - 03 February 2016, ss.1

Küresel Kamusal Mal Olarak Su Hakkı

1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society of Sosyoekonomi Society, Munich, Almanya, 29 - 30 October 2015, ss.73

Neo-Liberal Düşünce Doğrultusunda 1980 Sonrası Devletin Vergileme Politikası ve Vergi Gelirlerinin Analizi

Neo-liberal Dönüşüm: Boyutları ve Sonuçları Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 30 October - 01 November 2013, ss.53-63

Ana Hatlarıyla Vergi Afları

Uluslararası Bölgesel ve Küresel Dinamikler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 - 29 April 2011, ss.20

Küresel Krizde Ahlaki Sorunlar

Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 27 May - 29 April 2010, ss.623-631

Kitap & Kitap Bölümleri