Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Bölgesel Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2017 - 2018 Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2019 Journal of the International Scientific Research (IBAD)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2018 RESEARCH STUDIES ANATOLIA JOURNAL

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2018 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2017 The Journal of Academic Social Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2017 The Journal of Academic Social Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2017 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2016 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2015 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi