Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Maliyet Muhasebesi Dersinde Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının İncelenmesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bayburt, Turkey, 19 - 21 October 2023

TÜRKİYE`DE MUHASEBE EĞİTİMİNİN DİĞER DİSİPLİNLERDE LİSANS DÜZEYİNDE İNCELENMESİ

9. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Tokat, Turkey, 29 September 2022

Sosyal Mesafe Zamanlarında Bağımsız Denetim Uygulamaları: Covid 19 Salgınından Alınan Dersler

8. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 07 November 2021, pp.7-13 Sustainable Development

Muhasebe Dersine Uzaktan Eğitimle Devam Durumlarının Ders Başarısı ile Korelasyon Analizi

VIIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.5-13

Türkiye'de Sağlık Sektöründe Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemlerinin Kullanılmasına Yönelik Literatür Taraması

5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.293-304

Türkiye'de Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Çalışma.

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.15-25

Activity Analysis on Activity Based Management

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.731-738

Muhasebe Bilgi Kalitesi Karşılaştırılabilirlik Kavramı

Congress on International Economic and Administrative Perpectives: New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

Yeni Bir Yaklaşım Muhasebe Eğitiminde Bütünsel Yaklaşım ve Tercan Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı Örneği

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), Turkey, 7 - 08 May 2015, vol.3, pp.146-160

Türkiye'de Ön Lisans Sosyal Hizmetler Programının Bugünü ve Geleceği

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzincan, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.83-86

Books & Book Chapters

Havayolu İşletmeciliğinde Uzun Vadeli Rekabet Aracı Olarak Hedef Maliyet Yöntemi

in: Havayolu Taşımacılığına Güncel Bir Bakış, Doç.Dr. Daimi Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Abdüssamet Polater, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.174-186, 2023

İç Denetim Standartlarının Değişim İhtiyacı ve İşe Kabullerdeki Beklentiler Üzerine Bir Araştırma

in: Küresel İç Denetim Standartları: Yenilenen Kavramlar ve Değişim Alanları, Prof. Dr. Ganite KURT, Doç. Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU, Editor, Gazi Kitabevi Ticaret Ltd. Şti., pp.69-91, 2023

Faaliyet Tabanlı Maliyetlemede İşçilik Maliyetleri: Birim Düzeyinde Pragmatik Bir Yaklaşım

in: Innovative Approaches on Managerial Accounting, Ümmügülsüm ZOR,Yasin KÜTÜK, Editor, Beta Books , İstanbul, pp.202-215, 2020 Creative Commons License

Faaliyet Tabanlı Maliyetlemede İşçilik Maliyetleri: Birim Düzeyinde Pragmatik Bir Yaklaşım

in: Yönetim MuhasebesindeYenilikçi Yaklaşımlar, ZOR, Ümmügülsüm KÜTÜK ,Yasin., Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.202-215, 2020

Stratejik Yönetim Muhasebesi Araştırmalarında Bilgi Yönetimi: Örnek Olay Yönteminde Veri Toplama Teknikleri

in: Bir Değer Aracı Olarak BİLGİ Disiplinler Arası Güncel Yaklaşımlar, Yunus Özcan,Gencay Karakaya, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.215-230, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

36

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

2

Project

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals