Muhasebe Bilgi Kalitesi: Karşılaştırılabilirlik Kavramı


ALA T. , KAHRAMAN T. , SÜMER E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, ss.140-152, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.140-152

Özet

İşletmeler stratejik karar alma süreçlerinin disiplininde güvenilir bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Muhasebe bilgi sistemlerinin işletmenin ihtiyaç duyduğu bilginin güvenilir kılınması ve üretilmesinde önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İyi bilgi yönetiminin bir gereği olarak muhasebe bilgi sistemleri kritik rol üstlenmektedir. Muhasebe bilgi kalitesine etki eden unsurların belirlenmesi, farkındalığı ve kontrol edilebilirliği iyi bilgi yönetiminin bir gereği olmuştur. Bu çalışmada, muhasebe bilgi kalitesinin bir etkeni sayılan karşılaştırılabilirlik kavramının tüm ilişkili ve ilişkisiz nitelikleri arasından ilişkili niteliklerinin ayırt edilerek ilke bazlı muhasebe işlemlerinde kullanımına yönelik incelemeleri amaçlamaktadır. Karşılaştırılabilir muhasebe bilgisinin taksonomik düzeyinin ve kurallarının belirlenmesi araştırmamızın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Karşılaştırılabilirlik kurallarının anlaşılmasını sağlamak için literatür incelemesi yapılmıştır. Yapılacak uygulamaların daha net bir şekilde aşamalandırılması için nitel araştırma yöntemlerinden temellendirilmiş kuram önerisi ile araştırma yapılmasını araştırma sonuçlarımız arasındadır. Kurumsal yönetim süreçlerinin iyileştirilmesine destek sağlayabileceği çalışmamızın diğer bir sonuçlarından biridir.