Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Fahreddîn er-Râzî’ye Göre Kipler / The Modes According to Fakhr al-Din al-Razi

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2018 İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE FELSEFE KARŞITI TAVIRLAR / ANTI-PHILOSOPHICAL ATTITUDES IN THE HISTORY OF ISLAMIC THOUGHT

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 KLASİK DÖNEM İSLAM DÜNYASINDA MANTIK İLMİNİN, KELÂM VE FIKIH İLMİNE KATKILARI / CONTRIBUTION OF LOGIC TO KALAM AND FIQH IN THE CLASSICAL PERIOD ISLAMIC WORLD

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Milli Görüş Söylemleri Bağlamında İslamcılık Eleştirileri, Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2015 Ord. Prof. Dr. Şemsettin Günaltay’ın Mantık Çalışmaları, İlahiyat Fakültelerinin ve İmam Hatip Okullarının Kurucusu M. Şemsettin Günaltay Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzincan, Türkiye