Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri-Mantık, Türkiye

 • 2005 - 2011 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi Abd, Türkiye

 • 2000 - 2005 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Kelam , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Fahreddîn er-Râzî’nin el-Mantıku’l-Kebîr’inin Tahkik ve İncelemesi, Fakhr al-Din al-Razi’s al-Mantiq al-Kabir (Major Book on Logic) Critical Edition and Study

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri-Mantık

 • 2011 Yüksek Lisans

  EBÛBEKİR ZEKERİYÂ RÂZÎ’NİN METAFİZİĞİ, THE METAPHYSİCS OF ABÛ BAKR ZAKARİYYÂ AL-RÂZÎ

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi

Yabancı Diller

 • B1 Orta Arapça