Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okullarda Örgütsel Sinizmin Yordayıcısı Olarak Karar Verme Sürecine Katılım

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerineİlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating Teacher’s Professional Life Quality Levels in Terms ofthe Positive Psychological Capital

İnternational Education Studies, cilt.10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Okul Etkililiği Algıları Arasındaki İlişki

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerine Bakış Açılarının İncelenmesi

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.8, ss.277-289, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Algılarına Göre İstenmeyen Okul Yöneticisi Davranışları

EKEV Akademi Dergisi, cilt.21, ss.105-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Difficulties Encountered by Academicians in Academic Research Processes in Universities

Journal of Education and Practice, cilt.8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Unsurlar

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.905-922, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher Behavior Unwanted According to Student s Perceptions

İnternational Education Studies, cilt.9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing the Relationship between Positive Psychological Capital andOrganizational Commitment of the Teachers

International Education Studies, cilt.9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Memnuniyet Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects on technology using efficacy of teacher candidates of education faculty curriculum

International Journal of Current Research, cilt.8, ss.32130-32137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship Between School Managers Conflict ManagementStyles and Interpersonal Cognitive Distortions

Journal Social Science, cilt.45, ss.147-153, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin LiderlikSstilleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, cilt.6, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Müdürleri Liderlik Stili Ölçeğinin Geliştirilmesi (OMLSÖ)

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Müdürü Kavramına İlişkin Öğretmenlerin MetaforikAlgıları

İlköğretim Online, cilt.13, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobbing Behaviors That Applied Upward From Below To Principals

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.5, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Genel Öğrenci Nitelikleri Ölçeğinin Geçerlilik Güvenirlilik Çalışması

Turkish Studies, cilt.8, ss.9-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Motivasyon Etkenleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.17, ss.151-166, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teachers Mental Metaphorical Perceptions to Education Inspector

Mevlana International Journal of Education, cilt.3, ss.58-67, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Deneticilerinin Mesleki Memnuniyet / Memnuniyetsizlik Düzeyleri

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)