Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Evaluation of the Opinions of Primary Education Mathematics Teachers on the Problems They Face the Most in the Class Management

CUKUROVA 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 02 April 2023, vol.1, pp.686-696

KADIN SINIF ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SELCUK 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 10 December 2022

Öğretmenlerin, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlere İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V, Ankara, Turkey, 27 March 2021

OKULLARDA YAŞANAN ÖĞRETMEN VELİ ÇATIŞMASINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN YAKLAŞIM TARZLARI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, 20 - 22 December 2019

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL YÖNETİCİLERİNİNTEKNOLOJİ YETERLİLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, 20 - 22 December 2019

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONLARINIARTIRMADA KULLANDIKLARI STRETEJİLER

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, 20 - 22 December 2019

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLİĞE GERİ DÖNME KONUSUNAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, 20 - 22 December 2019

TAŞIMA MERKEZİ OKULLARDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİNTAŞIMALI EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, 20 - 22 December 2019

ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE EĞİTİM YÖNETİMİNDE YAŞANAN TEMELPROBLEMLER

IV. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 7 - 09 December 2018

Veteran Principals’xx Views over the Effect of Positive Discipline on Classroom Management for Novice Teachers

Chaos, Complexity and Leadership 2017, New York, United States Of America, 7 - 09 December 2017, vol.1, pp.103-113

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜNİVERSİTE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİKALGILARI

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, 3 - 05 May 2018

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM ÜYESİ KAVRAMINA İLİŞKİNMETAFORİK ALGILARI

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, 3 - 05 May 2018

Eğitim ve Okul Yönetiminin Temel Problem Alanları

13.uluslararası eğitim yönetimi kogresi, 10 - 12 May 2018

öğrencilere göre ideal öğretmen

13.uluslararası eğitim yönetimi kogresi, 10 - 12 May 2018

Öğretmen Adaylarının Üniversite Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

International Conference on STEM and Educational Sciences, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.60

Öğretmen Adaylarının Öğretim Üyesi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

International Conference on STEM and Educational Sciences, Muş, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.58

Okul Yöneticilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Unsurlar

1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

ınstructors opinions about powerpoint their usage frequency use and intended purposes

ınstructors opinions about powerpoint their usage frequency use and intended purposes, Braga, Portugal, 11 - 16 July 2016

öğretmenlerin pozitif psikolojik sermayeleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi

uluslararası pozitif psikoloji kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.141-142

The usage of ınstructional technologies by lecturers

World Conference on Educational Technology Researcher., Antalya, Turkey, 04 April 2011, vol.28, pp.435-438

Analyzing The Elementary Teachers’ Views On Nature Of Science According To Their Academicals Level

3rd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.942-946

An Evaluation Of The Activities Designed In Accordance With The 5e Model By The Would-Be Science Teachers

3rd World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.708-711

The usage of instructional technologies by lecturers (Examples of Erzincan)

World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 5 - 09 July 2011, vol.28 identifier identifier

Books & Book Chapters

ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR, FETHİ KAYALAR, Editor, DUVAR YAYINLARI, İzmir, pp.517-533, 2022

ÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ MESLEKİ YETERLİLİKLER KÜLTÜR VE DEĞERLER ÖĞRETMENLERİN (SOSYOKÜLTÜREL, AHLAKİ VE HUKUKİ) SORUMLULUKLARI

in: EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK, ŞÜKRÜ ADA,FATOŞ SİLMAN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.37-62, 2020

eğitimin tarihi temelleri

in: eğitim bilimine giriş, sinan yalçın, mücahit kağan, Editor, pegem akademi, Ankara, pp.47-64, 2018

Veteran Principals’ Views over the Effect of Positive Discipline on Classroom Management for Novice Teachers

in: Chaos, Complexity and Leadership 2017, ŞEFİKA ŞULE ERÇETİN, NİHAN POTAS, Editor, Springer, Cham, 2018

Metrics

Publication

138

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

93

H-Index (TrDizin)

5

Project

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals