Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Examination of Media Literacy Skills of Seventh and Eighth Grade Secondary School Students in Terms of Various Variables

11. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 23 - 25 October 2023, pp.78-79 Sustainable Development

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmenlik Uygulamalarına Yansımaları

USBES 2022 10. Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 9 - 11 June 2022, pp.68-69

The Effect of Nature Activities on Social Studies Education In The Context of Special Talent Students

9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi (USBES 2021), Bolu, Turkey, 20 - 22 December 2021, pp.163-164

Tarihi Dizilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yansımaları: Özel Yetenekli Öğrencilerin Görüşleri

7. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Tokat, Turkey, 17 - 19 September 2021, pp.51-64

2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının Okuryazarlık Becerileri Açısından İncelenmesi

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi'nde (IPCEDU-2021), Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2021, pp.458-459 Sustainable Development

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Dijital Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi'nde (IPCEDU-2021), Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2021, pp.456-457

Investigation of Life Studies, Social Studies and Geography Curriculum in Terms of Disaster Education

III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Sivas, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.377-378

HIGH SCHOOL STUDENTS KNOWING THE TITLES OF THE OTTOMAN SULTANS

ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU EJSER 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 10 - 12 April 2021, pp.283-296

The Relationship between The Gains in The Fifth Grade Social Studies Lesson Curriculum and The Key Competences

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi , Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 December 2020, pp.365-366

2005, 2011 ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarının Beceriler Açısından İncelenmesi

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.487-498

Harita Becerileri Açısından Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.660-661

Evaluation Of Teachers' Views On Skills And Values In Social Studies Course Curriculum- 2017

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.635-637

Books & Book Chapters

T. Mills Kelly

in: Yurtdışında Tarih Eğitimi, Bahri Ata,Adnan Altun,Selahattin Kaymakcı, Editor, İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1242-1252, 2023 Sustainable Development

Deprem

in: Sosyal Bilgiler Dersinde Doğal Afetler Konusu ile İlgili Uygulanabilir Etkinlik Örnekleri, Kenan BAŞ, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.17-35, 2023 Sustainable Development

Sosyal Bilgiler Dersinde Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyasetine Yönelik Eğitim Programı Tasarısı

in: Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Örnek Eğitim Programı Tasarımları, Hüseyin Bayram,Suat Polat,Serdar Safalı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.85-111, 2022

İkili Yerleşik Öğrenme Modeli

in: Etkinlik Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Eğitim Modelleri ve Yaklaşımları, Tekin Çelikkaya, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.449-477, 2021

Hayat Boyu Öğrenme Modeli

in: Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları, Suat POLAT,Bülent AKSOY, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.249-278, 2021

Metrics

Publication

38

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

19

H-Index (TrDizin)

2

Project

9

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals