Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Necm Sûresi'nin ilk Âyetlerinin Tahlili

Sciences Research Journal (SSRJ), cilt.9, ss.112-130, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUR'AN-I KERİM'DEKİ TEKRARLAR MESELESİ VE MEFÂTÎHU’L-ĞAYB TEFSİR’İNDE RÂZÎ’NİN YAKLAŞIMI

SOBİDER SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.0-307, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KUR AN AYETLERİ VE SURELERİ ARASINDAKİ T

Ekev Akademi Dergisi, cilt.19, ss.147-172, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gayri Müslimlerle (Yahudi ve Hıristiyanlarla) İlişkilerde Dostluk Meselesi

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.12, ss.20-38, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maide Suresi 44, 45 ve 47, Ayetleri Hakkında Müfessirlerin Görüşlerinin Tahlili

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.11, ss.391-413, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İSVEÇLİ KUR’ÂN ÇEVİRMENİ MUHAMMED KNUT BERNSTRÖM VE ”KORANENS BUDSKAP” İSİMLİ KUR’ÂN MEÂLİ

İKSAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Tokat, Türkiye, 13 - 15 Mart 2020, cilt.1, ss.83-84

İSRÂ SÛRESİ 22-40. ÂYETLERDE GEÇEN DİNÎ VE AHLÂKÎ BUYRUKLARIN TEVRAT’TA GEÇEN ON EMİR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İKSAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Tokat, Türkiye, 13 - 15 Mart 2020, ss.85

MÜFESSİRLERİN NECM SÛRESİNİN İLK (1-18) ÂYETLERİNİ TAHLİLLERİ VE BU ÂYETLERİN Mİ'RÂÇ MU'CİZESİ İLE İLGİSİ

HOCA AHMET YESEVÎ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.273-274

Kitap & Kitap Bölümleri

Râzî ve Kur’ân’daki Tekrarlar Meselesi

Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler 1, Mürsel Ethem, Yusuf Topyay, Mehmet Akın, Ramazan Ünsal, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.115-118, 2019