Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2003 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1974 - 1979 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Faruddin Razi'nin Tefsiri Mefatihu'l-Gayb'da Müşkilü'l-Kur'an Meselesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir Bilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • B2 Orta Üstü Arapça

 • B2 Orta Üstü İsveççe

 • B2 Orta Üstü Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2007İsveçce Tercümanlık Kursu (Dört dönem)

  Yabancı Dil , Tolk Kurs ABF

 • 1986DİB.Haseki Müftüler ve Vaizler 4.Dönem İhtisas Kursu (30 ay süreli)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Diyanet İşleri Başkanlığı